Home - Educatief
Home Veilig leren lezen
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoekenVeilig leren lezen

 
 


Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in leerjaar 1. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Met de nieuwe versie van Veilig leren lezen geeft u jonge lezers de beste basis.

Meer informatie  Materialen  
digibordsoftware

Met de Leerkrachtassistent geef je op een aantrekkelijke manier les op het digitale schoolbord. Alle basismaterialen waarmee je leerlingen werken, zijn in het programma opgenomen.

Meer informatie  
online registratie- en planningsprogramma

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie helpt je bij het voorbereiden en monitoren van je taal- en leesonderwijs. Je krijgt op deze manier de juiste ondersteuning bij het resultaatgericht werken in leerjaar 1. In Digiregie is de Toetssite Veilig leren lezen integraal opgenomen. Daarmee kun je eenvoudig resultaten invoeren en analyseren. Bovendien krijg je adviezen voor de leesontwikkeling, die je helpen je leerlingen op maat te begeleiden. Op basis van de gegevens in Digiregie richt je je onderwijs in.

Meer informatie  
voor school én thuis

Bij Veilig leren lezen hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve leerlingsoftware. De software is te gebruiken op de computers op school, maar ook thuis en op een tablet.

Meer informatie  
Zelfstandig, begrijpend lezen is voor leerlingen die de basis meehebben een heerlijke uitdaging. Humpie Dumpie komt daar helemaal aan tegemoet. Met de 6 nieuwe leeswerkboekjes bij aanvankelijk lezen kunnen leerlingen zelfstandig begrijpend lezen oefenen en toepassen. Persoonlijke leesbeleving speelt hierbij een centrale rol.

De kleurrijke en rijk geïllustreerde boekjes bestaan uit teksten afgewisseld met opdrachten. In de leeswerkboekjes staan verschillende tekstsoorten.

Meer informatie  Materialen  
aanvankelijk lees- én taalonderwijs

Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Leerkrachten halen zo op een veilige en effectieve manier het beste uit hun leerlingen. Neem geen risico, kies Veilig!
Ontdek Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle lees- taalmethode in leerjaar 1. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Met de nieuwe versie van Veilig leren lezen geef je jonge lezers de beste basis.

Ontdek Veilig lezen lezen (kim-versie)

Meer informatie  Materialen  
software voor het digitale schoolbord

Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen (maan-versie) verhoogt de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs. Door gebruik te maken van bewegende beelden, geluid en interactiviteit wordt de les voor u en uw leerlingen nog aantrekkelijker. U kunt hierdoor zeer efficiënt instructie geven. En dat verhoogt dan weer het leerrendement van uw leerlingen.

Meer informatie  
bij Veilig leren lezen 2de maanversie

Met de Toetssite volgt en evalueert u de leesontwikkeling van uw leerlingen op de voet. De Toetssite is bedoeld voor alle scholen die werken met Veilig leren lezen, 2de maanversie.

Meer informatie  
online oefenstof bij Veilig leren lezen

Het oefenen van lezen is voor leerlingen heel aantrekkelijk en stimulerend via het vernieuwde én online computerprogramma bij Veilig leren lezen. Een belangrijke rol hierin speelt Zoem, de bekende bij, die de leerlingen door alle thema’s van de methode leidt. Lezen met Zoem is geschikt voor pc en voor tablet.

Meer informatie  
bij Veilig leren lezen

Spelen en lezen, gaat dat samen? Met de Speelleesset van Veilig leren lezen wel. Spelenderwijs gaan uw leerlingen aan de slag met extra oefeningen in lezen. Bijvoorbeeld met het Zoemspel, Spaarspel, Bijenkorfspel of met Letters rollen. De kinderen passen de nieuwe letters direct toe in de spellen

Meer informatie  Materialen  
eerste maanversie 1991

Veilig leren lezen is de methode bij uitstek voor aanvankelijk lezen. Het is een flexibele methode die u helemaal kunt afstemmen op de behoeften van uw leerlingen. Kinderen leren in de eerste helft van leerjaar 1 om geschreven, klankzuivere, eenlettergrepige woorden te ontsleutelen door de letters eerst te verklanken en dan weer samen te voegen. De methode besteedt ook aandacht aan begrijpend lezen, spreken, luisteren, creatief schrijven, leesbeleving, spelling en taalbeschouwing. In 2003 kwam er een volledig nieuwe versie van de methode op de markt: Veilig leren lezen, tweede maanversie.

Meer informatie  Materialen  
bij Veilig leren lezen, 1e en 2e maanversie

Als u het niveau van begrijpend lezen bij uw leerlingen wil toetsen, gebruikt u de twee CITO-Toetsboekjes. Na negen maanden leesonderwijs of na kern 11 van Veilig leren lezen kunt u de toets ‘Betekenisrelaties’ afnemen. Na kern 12 volgt de toets ‘Verwijsrelaties’.

Meer informatie  Materialen  
bij Veilig leren lezen, 1e en 2e maanversie

Met behulp van de Rapportboekjes kunt u de ouders een indruk geven van wat hun kind op school leert. Alle boekjes bevatten opdrachten op het gebied van lezen, schrijven, taal, rekenen, en creativiteit. Met een toelichting voor de leerkracht.

Meer informatie  Materialen  
Begin elke dag met maan roos vis!

maan roos vis... dat zijn de eerste woordjes die de kinderen volgend jaar leert lezen. Ze komen uit de leesmethode Veilig leren lezen van Zwijsen BE. De meeste scholen in Vlaanderen gebruiken die methode.

Meer informatie  Materialen  
Veilig leren lezen voor Buitengewoon Onderwijs

De meeste kinderen in Vlaanderen leren lezen met Veilig leren lezen van Zwijsen BE. Speciaal voor kinderen die een andere vorm van onderwijs nodig hebben, is Veilig leren lezen nu vertaald naar Veilig stap voor stap. Met deze nieuwe methode biedt u ook kinderen die meer tijd nodig hebben om te leren lezen de kwaliteit van Veilig leren lezen. Natuurlijk op de aansprekende manier die u van Zwijsen BE gewend bent.

Meer informatie  Materialen  
software voor het digitaal schoolbord

Bij Veilig stap voor stap gebruikt u de aangepaste versie van de Leerkrachtassistent van Veilig leren lezen. Het digimenu is aangepast aan de lesopbouw in Veilig stap voor stap.

Meer informatie  
Bij Veilig stap voor stap hoort een Leerkrachtassistent die vergelijkbaar is met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. Het digimenu is aangepast aan de lesopbouw in Veilig stap voor stap.

Meer informatie  Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software