Home - Educatief
Home Leeskwartier
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


Leeskwartier

Samen vrij lezen
voor leerjaar 2 tem 6Leeskwartier
 

Elke schooldag beginnen met een kwartiertje vrij lezen? Dat stimuleert de leesvaardigheid enorm. Daar hebben kinderen hun hele verdere leven plezier van. Om het vrij lezen ontspannend én zinvol te maken, ontwikkelde Zwijsen BE Leeskwartier. Leeskwartier is zo leuk, dat alle kinderen eraan mee willen doen. Leeskwartier staat voor leesplezier!

Wat is Leeskwartier?Met Leeskwartier kunt u sámen vrij lezen: de hele klas beleeft de avonturen van de hoofdpersonen uit deze serie. Leeskwartier draait om gezamenlijk leesplezier, leestraining en kennismaken met literaire aspecten in verhalen.De boeken

Per leerjaar staat één thema centraal.
- Leerjaar 2: een gezellige naschoolse opvang
- Leerjaar 3: een avontuurlijk circus
- Leerjaar 4: een bijzonder warenhuis
- Leerjaar 5: een veelzijdig kampeerboerderij
- Leerjaar 6: kinderen met bijzondere talenten op een topschool

Er zijn acht verschillende boekjes rondom dit thema met dezelfde hoofdpersonen die telkens weer een ander avontuur beleven. De boeken verwijzen sterk naar elkaar, maar zijn toch goed los van elkaar te lezen. Er is geen vaste leesvolgorde. De boekjes zijn verschillend van omvang en van AVI-niveau. Er is dus een boekje voor elk kind. Over de verschillende leerjaren heen bestrijken de boeken van Leeskwartier diverse genres en literaire kenmerken. Op deze manier kunnen leerlingen gedurende de basisschoolperiode met een zo gevarieerd mogelijk boekenaanbod kennismaken. Zo worden ze al voorbereid op het leesonderwijs op de middelbare school.De activiteitenkalender

Het thema wordt nog verder uitgebouwd met de doe-activiteiten op de kalender. Telkens nadat de kinderen gelezen hebben in de boeken, doet u één van de aansluitende activiteiten. Deze zijn duidelijk beschreven op de achterzijde van elk kalenderblad. Op de voorzijde van de kalenderbladen staan grote prenten die uitnodigen om over de gebeurtenissen in de verhalen te praten. Deze platen worden ook gebruikt bij sommige activiteiten. De bedoeling van de activiteiten is dat kinderen plezier beleven aan het vrij lezen. Bovendien zorgen de activiteiten er ook voor dat er een gezamenlijke leesbeleving van de verhalen ontstaat. Bij de uitvoering van de activiteiten gaat het dus nooit om de juiste antwoorden, maar om het plezier en de stimulans om de bijbehorende verhalen te lezen.


Tip
U kunt kinderen helpen met het kiezen van een boek. De boeken van Leeskwartier hebben per leerjaar hetzelfde thema en dezelfde literaire aspecten, maar ze verschillen wel in genre, dikte en AVI-niveau. Vooral zwakke lezers kunt u adviseren bij de keuze van het eerste boekje.

Aan de slag met LeeskwartierMet Leeskwartier kunt u het vrij lezen eenvoudig verrijken. Afhankelijk van de beschikbare tijd in uw klas kunt u het materiaal op verschillende manieren inzetten. De start is altijd hetzelfde: u geeft de activiteitenkalender een centrale plaats in de klas, zodat iedereen hem goed kan zien. De kinderen kiezen ieder één van de acht verschillende titels. Er is geen volgorde in de leesboeken. U kunt op twee manieren met de materialen aan de slag, afhankelijk van de beschikbare tijd.


U leest iedere dag een kwartier en doet dat vier à vijf schooldagen per week
De kinderen gaan dan tien minuten tot een kwartier vrij lezen: het Leeskwartier! Na het vrij lezen doet u aan de hand van de kalender de korte klassikale doe-activiteit. Het project duurt op deze manier zes weken.U leest iedere dag een half uur en doet dat vier à vijf schooldagen per week
De kinderen gaan ongeveer twintig tot vijfentwintig minuten lezen in de leesboeken van Leeskwartier. Als afsluiting van dit vrij lezen doet u aan de hand van de kalender een klassikale doe-activiteit. U kunt nu iets meer tijd besteden aan deze klassikale activiteit. Het project duurt op deze manier ongeveer vier weken.
Extra materiaal

Leerjaar 2

Boekenlegger
Diploma
Kleurplaat en Extra kleurplaat
Leestest
Boeken top 3
Leesdagboek

Leerjaar 3

Boekenlegger
Diploma
Kleurplaat en Extra kleurplaat
Leestest
Boeken top 3
Leesdagboek

Leerjaar 4

Boekenlegger
Diploma
Kleurplaat
Leestest
Boeken top 3
Leesdagboek


Leerjaar 5

Boekenlegger
Oorkonde
Kleurplaat
Leestest
Boeken top 3
Leesdagboek


Leerjaar 6

Boekenlegger
Oorkonde
Kleurplaat
Leestest
Boeken top 3
Leesdagboek


Prijslijst
Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software