Home - Educatief
Home ik pen! kleuters
E-mail een collegaUitgebreid zoeken





Abonnementen












Methodewebsites




Uitgebreid zoeken


ik pen! kleuters

voorbereidend schrijven



ik pen! kleuters
 

ik pen! kleuters maakt deel uit van de methode ik pen! die voor leerjaar 1 tot en met 4 een doorgaande lijn biedt voor het technisch schrijven. Vooral de ontwikkeling van motorische vaardigheden en van correct schrijfgedrag wordt gestimuleerd. Dit gebeurt door een open, speelse, kindgerichte, thematische aanpak, die kan worden aangepast aan de concrete situatie van groepen en individuele kinderen.



Voorbereidend schrijven

ik pen! kleuters heeft een flexibele, ontwikkelingsgerichte benadering die aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Via thema’s met voorleesverhalen en liedjes worden activiteiten aangeboden, waarmee kleuters hun grove en fijne motoriek kunnen oefenen. Tegelijk leren ze op een speelse manier een goede schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. Via schrijfpatronen leren de oudste kleuters zich oriënteren om in het eerste leerjaar een goede start te maken met het aanvankelijk schrijven.



Het verhaal van de koning

Door de voorleesverhalen, de handpoppen en de liedjes identificeren de kinderen zich met de koning die wil leren schrijven. Ze kunnen zijn gedrag ‘nabootsen’ om tot een goede schrijfhouding, potloodhantering en papierligging te komen. Dit verloopt niet bij alle kleuters even snel of gemakkelijk. De motorische ontwikkeling speelt hierbij een rol. Dwingend optreden of het stellen van eisen ten aanzien van bepaalde houdingen staat niet voorop, wél het begeleiden en stimuleren van de kleuters bij het aanleren en toepassen van correct schrijfgedrag.







Zeven thema’s

Het eerste thema 'Mijn lichaam en ik' gaat over het eigen lichaam. Het benoemen van lichaamsdelen en in het bijzonder van de vingers krijgt veel aandacht. Bij het tweede thema Schrijven is de aandacht gericht op een goede schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. In de thema’s 3 tot en met 7 gaat het om het schrijven van de volgende schrijfpatronen: lus, kikkersprong, krul, kronkel en slinger.


Een thema heeft een vaste opbouw. De activiteiten binnen een thema zijn gegroepeerd rond het voorleesverhaal en één of meer liedjes




Structuur van een thema:

  • Informatie vooraf
  • Het voorleesverhaal
  • De liedjes
  • Motorische activiteiten in de klas
  • Bewegen in de ruimte (gymzaal of speelplaats)
  • Schrijfactiviteiten
  • Zorgverbreding: observatie en remediëring
  • Schrijfactiviteiten extra
  • Creatieve afsluiting thema



Thema’s ik pen!, Schatkist en Hop Pompom!

De thema’s van ik pen! kleuters kunt u inpassen in een breder kader. Ze zijn bijvoorbeeld te combineren met een aantal ankers uit Schatkist. En er zijn aanknopingspunten met de lessen bewegingsopvoeding in de methode Hop Pompom!. De mogelijkheden voor horizontale samenhang worden toegelicht in de handleiding.




Materialen



De handleiding bevat algemene didactische informatie en een praktijkgedeelte met een uitgebreide leidraad bij de zeven thema’s. Achterin zijn drie kopieerbladen opgenomen voor observatie en registratie.


Kopieermap met werkbladen bij het aangeboden schrijfteken of schrijfpatroon. In de map komen de volgende onderdelen aan bod: schrijfactiviteiten, creatieve afsluiting, wandplaten, kleur-schrijfboekje, observatie- en registratieformulieren.



Bij de zeven voorleesverhalen hoort een prentenboek over een koning die wil leren schrijven. Bij ieder verhaal horen twee platen. Als de kinderen het verhaal zelfstandig beluisteren met behulp van de cd, kunnen ze het verhaal met het prentenboek ‘meelezen’.



Drie handpoppen maken het voorbereidend schrijven nog leuker: de koning, de koningin en hun huisdier het varkentje. Deze poppen kunt u inzetten bij het introduceren of het naspelen van het verhaal, bij de creatieve afsluiting of bij het aanbieden van het schrijfpatroon.



Op de cd staan twaalf liedjes met voorgezongen tekst, drie nummers met dansmuziek en de voorgelezen verhalen van de koning. De eerste zeven liedjes kunt u het hele jaar blijven zingen. Ze zijn gekoppeld aan een beweging als onderdeel van de schrijfhouding of zomaar aan het verhaal. De andere liedjes zijn gekoppeld aan een schrijfpatroon.




Auteurs:

Auteur: Maria van Gils
Verhalen- en liedjesteksten: Marianne Busser en Ron Schröder
Muziek, zang en arrangementen: Leo Caerts, Mieke Delanghe, Marc Lauwers
Illustraties prenten: Merel Eyckerman
Illustraties kopieermap: Merel Eyckerman, Chris Vosters en Suzanne Paulissen


Prijslijst





Kijk ook bij

ik pen! kleuters poppentheater


Downloads

Jaarplanning leerjaar 1
Jaarplanning leerjaar 2
Jaarplanning leerjaar 3 en 4













Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software