Home - Educatief
Home Wonderzoekers
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


Wonderzoekers

Onderzoekjes met water voor kleutersWonderzoekers

www.wonderzoekers.be

   

Dit project maakt kleuters van de derde kleuterklas warm voor de wondere wereld van de wetenschap en biedt een degelijke ondersteuning bij het begeleiden van wetenschap en techniek in de kleuterklas. Laat hen ervaren, kijken, luisteren, experimenteren, zoeken en... ontdekken!


Uit studies blijkt dat kinderen die vroeg gestimuleerd en gemotiveerd worden door wetenschappen, deze interesse verder ontwikkelen. Maar kan dat ook bij kleuters? Wonderzoekers daagt u alvast uit om met kleuters rond dit onderwerp aan de slag te gaan.


Water staat centraal in dit project

Water is de grondstof waarrond het materiaal voor Wonderzoekers is uitgewerkt. Het is een grondstof die relatief goedkoop en makkelijk voorhanden is. Bovendien is water een materiaal dat heel wat experimenteerkansen aan kleuters biedt. Elke keer opnieuw kunnen ze met het materiaal herbeginnen, herhalen, variŽren. Uiteraard vraagt dat de nodige voorzorgsmaatregelen van de begeleider. Knoeien mag en moet! Alle ervaringen die kleuters zullen opdoen hebben betrekking op eigenschappen van water.


Er zijn vier afgebakende wateronderwerpen met links naar verschillende wetenschappelijke disciplines:

 • water verplaatst
 • water verandert
 • water verkleurt
 • water verdwijntIn elk onderwerp worden verschillende Wonderzoeksvragen gesteld waar u samen met de kleuters een antwoord kunt op zoeken. Er zijn een tiental Wonderzoeksvragen, zoals Kun je water kleuren?, Kan water in lucht verdwijnen?, Kan water vast worden?...

Uitgangspunten • open aanpak, veel initiatief van kleuters mogelijk
 • stimuleren van een onderzoekende houding bij kleuters
 • inspelen op aspecten van dagelijkse voorvallen
 • ondersteuning in de handleiding van de stimulerende rol van de begeleider
 • werken aan ontwikkelingsdoelen uit verschillende leergebieden
 • beginnende technische geletterdheid bij kleuters aanmoedigen


Verschillende invalshoeken garanderen de aandacht van de kleuters voor de wereld van de wetenschap: • Onverwachte momenten kunnen aanleiding geven tot onderzoekend denken.
 • De verwondering van de kinderen zelf
 • De begeleider lokt onderzoek uit.Ondersteuning voor de begeleider

De Activiteitenmap bevat naast de Gebruikswijzer een Activiteitenboek per Ďwateronderwerpí. In de Activiteitenboeken komen de volgende onderdelen aan bod: achtergrondinformatie en tips, een heldere wetenschappelijke uitleg bij elk fenomeen, een aantal Wonderzoeksvragen, een overzichtelijk stappenplan in woord en beeld, tips voor verdere verwerking en verdieping.


De Wonderzoekskaarten, Uitvinderskaarten en Techniekkaarten vervolledigen het Activiteitenboek en zijn kopieerbaar. De kleurrijke, aantrekkelijk grote prikkelplaten wakkeren de interesse van de kleuters voor wetenschappelijke fenomenen aan.Prijslijst
Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software