Buiten spelen met stoepkrijt

Woensdag 18 april is het weer zover: de 11de editie van de Buitenspeeldag! Een hele woensdagnamiddag kunnen kinderen in hun buurt buiten ravotten, spelen en sporten. Maar ook op school kun je enkele leuke buitenlesactiviteiten organiseren. Wat dacht je van schrijf- en spellingspelletjes met stoepkrijt?

Woensdag 18 april is het weer zover: de 11de editie van de Buitenspeeldag! Een hele woensdagnamiddag kunnen kinderen in hun buurt buiten ravotten, spelen en sporten. Maar ook op school kun je enkele leuke buitenlesactiviteiten organiseren. Wat dacht je van schrijf- en spellingspelletjes met stoepkrijt?

 

Kleuterklas

Speelplaats versieren

Materiaal:

  • Stoepkrijt
  • Voor alle kleuters een kaartje met daarop een figuurtje: streep, rondje, kuiltje, boogje of golfje. Deze figuurtjes vormen de grondvormen van de letters die we in ons schrift gebruiken.


Speluitleg:

Geef elke kleuter een kaartje. De kleuters mogen de speelplaats met stoepkrijt versieren met hun figuurtje. Na verloop van tijd ruilen ze hun kaartje en gaan ze verder met een ander figuurtje. Stimuleer hen om de figuurtjes in verschillende groottes te tekenen.

Dit ben ik

Materiaal:

  • Stoepkrijt


Speluitleg
:

De kleuters werken per twee. Om de beurt gaan ze op de grond liggen, waarbij de ene kleuter de andere omtrekt met stoepkrijt. Daarna mag iedereen zijn eigen afdruk inkleuren en versieren met figuurtjes. Wanneer alle kleuters klaar zijn, bekijk je samen de tekeningen. Kunnen de kleuters raden wie er getekend is? De maker laat telkens weten of de groep goed geraden heeft.

 

Eerste en tweede leerjaar

Woordreeksen maken

Materiaal:

  • Stoepkrijt


Speluitleg
:

Geef alle leerlingen stoepkrijt. Binnen een opgegeven tijdsduur schrijven ze woorden op de speelplaats bij alles wat ze buiten zien. Dat kan een heel concreet voorwerp zijn (bv. bank, boom …) of iets algemener (bv. wolk, zand …). Ook namen van leerlingen die op de speelplaats staan, mogen opgeschreven worden. Bekijk samen met de leerlingen enkele woorden. De leerlingen verspreiden zich daarna over de speelplaats. Iedere leerling kiest een beginwoord, zet daar een streepje achter en schrijft een woord dat begint met de laatste letter van het woord dat al geschreven staat (dit woord hoef je niet op de speelplaats te kunnen zien). De leerlingen vormen zo woordreeksen. Na elk geschreven woord lopen ze door naar een ander woord.

boom – mus – sok – koek - …

 

Derde t.e.m. zesde leerjaar

Spellingestafette

Materiaal:

  • Stoepkrijt
  • Kaartjes met moeilijke spellingwoorden. Elk groepje krijgt 12 kaartjes met daarop telkens 1 woord.


Speluitleg
:

Verdeel de leerlingen in groepjes van 3. Alle groepjes gaan op een rij achter een krijtstreep staan. Ook aan de overkant van de speelplaats is voor elk groepje een krijtstreep getekend. Elk groepje krijgt stoepkrijt en een stapeltje kaartjes. Bij het startsignaal van de leerkracht begint de estafette: leerling 1 van elk groepje draait het eerste kaartje om, bekijkt het woord, loopt naar de overkant en schrijft daar het woord op de speelplaats. Vervolgens loopt hij/zij terug, geeft het krijtje door aan leerling 2 die het volgende woord bekijkt en gaat opschrijven aan de overkant van de speelplaats. Wanneer leerling 3 het laatste woord heeft opgeschreven en terug achter de krijtstreep staat, gaat het volledige groepje controleren. De leerlingen lopen samen naar de overkant en verbeteren fout gespelde woorden met behulp van de kaartjes. Als ze daarmee klaar zijn, steken ze zo snel mogelijk hun hand op. De winnaar is het groepje dat als eerste alle woorden foutloos aan de overkant heeft opgeschreven.

 

Eerste t.e.m. zesde leerjaar

Materiaal:

  • Stoepkrijt


Speluitleg:

  • Laat alle leerlingen hun eigen naam op de speelplaats schrijven en versieren.
  • Schrijf de letters van het alfabet verspreid op de speelplaats. De leerlingen kiezen een letter en tekenen daar een dier of een voorwerp bij. Lukt het om bij alle letters dieren of voorwerpen te tekenen?
  • De leerlingen maken met de hele groep een groot schilderij op de speelplaats. Teken daarvoor een groot vlak (‘de schilderijlijst’). De leerlingen bedenken samen een onderwerp. Elk groepje krijgt een eigen onderdeel om in het schilderij te tekenen.

 

 

Categorieën: Kleuteronderwijs, Lager onderwijs