zoWISo - het lineaire getalbeeld

In zoWISo, de vernieuwde wiskundemethode van Uitgeverij Zwijsen, is er in leerjaar 1 tot en met 6 resoluut gekozen voor het lineaire getalbeeld.

In zoWISo, de vernieuwde wiskundemethode van Uitgeverij Zwijsen, is er in leerjaar 1 tot en met 6 resoluut gekozen voor het lineaire getalbeeld. Met deze lineaire structuur bouwen leerlingen een sterk getalbegrip op en pakken ze bewerkingen op een inzichtelijke manier aan.

Wat is het lineaire getalbeeld?

Bij de lineaire structuur worden de getallen gerangschikt op een getallenlijn. In zoWISo maken de leerlingen in het 1ste leerjaar kennis met deze lineaire structuur via Roefie Rups en hun getallendoos. Aan deze voorstellingen wordt al snel de gestructureerde getallenlijn gekoppeld. Stelselmatig schakelen de leerlingen over op een minder gestructureerde getallenlijn, totdat ze werken met een lege getallenlijn (eind 2de leerjaar).

lineair_getalbeeld.jpg

 

Waarom kiezen voor het lineaire getalbeeld?

Continuïteit in onze rekenmethode

In zoWISo hanteren we de lineaire structuur van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Leerlingen hoeven zich dus maar één keer een getalbeeld eigen te maken. Vooral voor zwakkere rekenaars is dat een voordeel.

Stapsgewijze opbouw

Het voorstellen van bewerkingen volgens een lineaire structuur wordt voor de leerlingen stapsgewijs opgebouwd. We starten met een concrete voorstelling, introduceren dan een schematische weergave, om uiteindelijk te evolueren naar een abstract niveau (CSA-model). Eerst werken de leerlingen met het busmodel, daarna werken ze met de getallendoos en ten slotte leren ze de bewerking tekenen op de getallenlijn.

stapsgewijze-opbouw.jpg

Inzichtelijke manier van werken met de getallenlijn

bewerking_253plus326.jpgDe lege getallenlijn is het hulpmiddel bij uitstek voor de leerlingen. Ze tekenen er de sprongen op die ze maken bij het uitrekenen van een bewerking en noteren de tussenstappen erboven.

Door deze visuele en inzichtelijke ondersteuning in hun denkstappen maken leerlingen opvallend minder rekenfouten.

Wanneer leerlingen hun getekende oplossingswijze moeten uitleggen, vinden ze bovendien vaak zelf terug waar ze een fout hebben gemaakt. Daarnaast wordt het voor de leerkracht ook snel zichtbaar welke leerlingen nog nood hebben aan, stapjes per eenheid op de getallenlijn en welke leerlingen niet meer.

 

Zwijsen kiest resoluut voor de lineaire structuur in zoWISo!

Lees meer over het lineaire getalbeeld

 

 

Categorieën: zoWISo, Lager onderwijs, Wiskunde