Veilig leren lezen 2de maan-versie

Aanvankelijk lees- en taalonderwijs voor het 1ste leerjaar

Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is Veilig leren lezen 2de maan-versie ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Leerkrachten halen zo op een veilige en effectieve manier het beste uit hun leerlingen.

Wij komen de nieuwe Veilig leren lezen kim-versie graag voorstellen en brengen voor jou een cadeau mee.

van maan naar kim title=

Ontdek Veilig leren lezen kim-versie!

Veilig leren lezen is al 60 jaar de meest gebruikte én meest succesvolle lees- taalmethode in leerjaar 1. In 2014 hebben wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen geleid tot de nieuwe kim-versie. De kim-versie verschilt op meerdere vlakken van de 2de maan-versie en biedt jonge lezers een nog betere basis voor hun verdere lees- en taalontwikkeling.


 

 • Door de nieuwe didactiek komen leerlingen sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnen en korte teksten.
 • In het nieuwe differentiatiesysteem blijven zonkinderen beter betrokken bij de klasgroep.
 • Alle taaldomeinen komen op een doelgerichte manier aan bod. De leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren, leesbevordering en creatief schrijven zijn stevig verankerd.
 • De leerlijn spelling is sterk gekoppeld aan de leerlijn technisch lezen. Tijdens het spellen leren kinderen om elke klank actief om te zetten in een letter. Dat bevordert het inslijpen van sterke teken-klankkoppelingen.
 • De kim-versie bevat adaptieve software die je leerlingen leerstof aanbiedt op hun eigen niveau. Motiverend en leerrijk voor je leerlingen; gebruiksvriendelijk voor jou!
Ontdek snel wat de kim-versie nog meer in petto heeft! 

Visie en didactiek 2de maan-versie

Gestructureerde opbouw

Aan de hand van zorgvuldig gekozen woorden verkennen leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem. Door deze 'structureerwoorden' te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte automatiseren.

Snelle leesontwikkeling

Met Veilig leren lezen kun je leerlingen al snel nieuwe woorden laten lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.

Ruimte voor differentiatie

Veilig leren lezen 2de maan-versie biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Zo is er een maangroep voor kinderen die starten met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al vlot kunnen lezen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen zorg je vervolgens voor de juiste aanpak voor elke leerling.

Materialen 2de maan-versie

Voor de leerling

Gebruiksmaterialen

 • Leesboekjes maan
 • Woordendoos (gevuld)
 • Klikklakclusterboekje (incl. letters)
 • Ringboekjes maan
 • Ringboekjes raket
 • Veilig & vlot (kern 1 t.e.m. 12)
 • Set klikklakletters (per 5)
 • Opbergladen klikklakletters
 • Plastic mapje voor leesboekjes (per 5)

Verbruiksmaterialen

 • Werkboekjes maan
 • Stickervellen maan
 • Stickervellen raket

Voor de leerkracht

 • Handleidingen bij de kernen
 • Werkmap
 • Kopieermap

Klassikale activiteiten

 • Ankermaterialen per kern
 • Set wandplaten
 • Letterlijn
 • Structureerstroken
 • Instructiekalenders
 • Reuzenwerkbladen

Online software

 • Leerkrachtassistent
 • Toetssite

Extra differentiatiemateriaal

 • Werkboekjes zon
 • Antwoordenboekjes zon
 • Leesboekjes zon

Extra materialen

 • Planbord Veilig leren lezen: naamkaarthouders
 • Planbord Veilig leren lezen: kartonnen naamkaartjes
 • Letterzetter
 • Woordzetter
 • Speelleessets

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

 • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
 • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
 • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

logo_uitgeverijzwijsen.svg