Zo werkt het

  Instructie en evaluatie

  Eén van de kenmerken van Zet jezelf in beweging! is dat instructie en evaluatie direct op elkaar aansluiten. De instructie- en evaluatievormen zijn duidelijk uitgewerkt in de vorm van opdracht- en evaluatiekaarten.

  Opdrachtkaarten

  De gebruiksvriendelijke opdrachtkaarten geven je instructies over het aanleren en uitvoeren van bewegingsvaardigheden, spelen en taken. Ze bieden extra aanwijzingen over de organisatie, de doelen en eindtermen, de variatie- en differentiatiemogelijkheden en de rol van de uitvoerder, helper, observator, organisator of coach. De kaarten zijn geordend volgens bewegingsthema (motorische competenties of gezonde en veilige levensstijl) en uitgewerkt volgens leeftijd (graad). Leerlingen worden uitgedaagd om hun leerproces zelf in handen te nemen. Ze kiezen zelf hun leerroute, leertempo en moeilijkheidsgraad en reflecteren over het eigen leerproces en/of dat van anderen. Bovendien kun je de opdrachtkaarten inzetten als feedbackinstrument (coaching) of als basis voor evaluatie. De foto's en illustraties op de kaarten bieden extra verduidelijking bij de opdrachttekst.

  Evaluatiekaarten

  Met de evaluatiekaarten kun je oefeningen eenvoudig evalueren. Dat kunnen groepsevaluaties, partnerevaluaties of zelfevaluaties zijn. De kaarten hebben zowel betrekking op procesevaluatie als op productevaluatie over de vier vooropgestelde doelen (motorische competenties, gezonde en veilige levensstijl, positief zelfconcept en sociaal functioneren). De evaluatiekaarten zijn beschikbaar in kleur en als kopieerkaart voor je leerlingen.

  Werk- en organisatievormen

  In Zet jezelf in beweging! zijn organisatiekaarten uitgewerkt per bewegingsthema. Er is ruime variatie aan organisatiemogelijkheden: postenwerk, doorlopende omloop, vrije keuze van opdrachten, partnerwerk, oefenen in kleine groepen, individueel...

  Organisatiekaart

  Elke organisatiekaart beschrijft op een overzichtelijke manier hoe je het bewegingsthema opstelt en organiseert. Dit geeft jou een idee over:

  • de locatie
  • de indeling in groepen (homogene en heterogene groepen)
  • de opstelling van de materialen
  • de volgorde
  • de organisatievorm (postenwerk of doorlopend circuit)
  • de tijdsduur