Visie

Levendig spellingonderwijs

Levendig spellingonderwijs

Zwijsen heeft een interactieve en duurzame visie op taalvaardigheidsonderwijs. Door actief aan de slag te gaan met spelling breng je samen met je leerlingen de spellinglessen tot leven. Met Zie zo Spelling passen leerlingen de leerstof toe op herkenbare situaties, waardoor ze snel inzien hoe groot de rol van spelling in hun dagelijkse leven is. De opdrachten in Zie zo Spelling zijn stapsgewijs opgebouwd, waardoor leerlingen ook de transfer leren maken naar andere spellingcontexten. Op die manier zorgt Zie zo Spelling voor kwaliteitsvol en resultaatgericht spellingonderwijs volledig conform alle leerplannen.

Didactiek

In Zie zo Spelling geldt de basisregel ‘Wat hoor je?’ Verder worden woorden opgedeeld in spellingcategorieën. De hoorwoorden passen bij de basisregel, maar er bestaan ook weetwoorden, regelwoorden en werkwoorden. Leerlingen leren in welke categorieën ze woorden moeten plaatsen en hoe ze bepaalde spellingmoeilijkheden moeten aanpakken.

Je leerlingen leren de volgende strategieën:

  • klankstrategie voor hoorwoorden
  • woordbeeldstrategie voor weetwoorden
  • regelstrategie voor regelwoorden
  • werkwoordspelling

Hoorwoorden---Weetwoorden---Regelwoorden---Werkwoorden.jpg

Uitlegkaarten voor elke leerling (opzoekboek):

Elke leerling beschikt over een overzichtelijk opzoekboekje waarin spelproblemen stap voor stap worden aangepakt. Dit boekje vormt een handig hulpmiddel om een strategie concreet te maken. Het boekje bevat: 

  • een stappenplan
  • woorden van de week: komen terug in de oefeningen
  • extra woorden: andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem

Spellingcategorieën

In Zie zo Spelling wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende spellingcategorieën. Via duidelijke uitlegkaarten leren je leerlingen wat hoorwoorden, regelwoorden, weetwoorden en werkwoorden zijn. Met behulp van een stappenplan wordt telkens uitgelegd hoe ze woorden moeten spellen. De woorden van de week en de extra woorden zorgen ervoor dat leerlingen voldoende voorbeelden zien waarin de theorie wordt toegepast.

Plaats in de doorgaande lijn

Verticale doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Zie zo Spelling sluit perfect aan bij Veilig leren lezen, dé taal- en leesmethode van het 1ste leerjaar. Het stappenplan dat telkens wordt weergegeven in de uitlegkaarten bij Zie zo Spelling heeft dezelfde structuur als het stappenplan bij Veilig leren lezen.

Zie zo Spelling kan gemakkelijk gecombineerd worden met Zie zo Taal en vormt zo de ideale taal- en spellingmethode voor leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar.

Doorgaande lijn Ziezo Taal & Spelling - Uitgeverij Zwijsen

Differentiatie op basis van leerbehoefte en spellingvaardigheid.

Vaak kun je verschillen zien in de leerbehoeften en de taalvaardigheidsniveaus van je leerlingen. In Zie zo Spelling staat elk kind met zijn of haar specifieke taalbehoeften centraal. Met deze methode kun je als leerkracht tegemoetkomen aan alle verschillen tussen je leerlingen en geef je iedereen de kans op maximale ontplooiing.

Differentiatie is verweven in alle basislessen door een variatie in oefeningen en werkvormen. Door middel van registratieformulieren kun je een leerling op elk moment in zijn of haar leerproces evalueren. Op die manier bereiken alle leerlingen de leerdoelen via een voor hen geschikt leerpad.

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Zie zo Spelling komt duidelijk naar voor in de opbouw van de methode. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten en tips voor differentiatie. Meer weten?

Zo werkt het