Zo werkt het

Opbouw in blokken

Elk leerjaar telt 8 blokkenEen blok bestaat uit lesmateriaal voor 4 weken. Per les komt 1 spelprobleem aan bod. Alle lessen hebben dezelfde structuur.

Aantal lestijden per week

Domein Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Spelling 3 x 25 min. 2 x 25 min. 2 x 25 min. 2 x 25 min. 2 x 25 min.

Opbouw van een les

Het werkboek heeft een heldere structuur en een aantrekkelijke vormgeving:

  • De opbouw van elke les gebeurt volgens dezelfde structuur: op verkenning – uitleg – aan de slag – terugkijken. Dat wil zeggen dat leerlingen een spelprobleem eerst herkennen, het vervolgens categoriseren en het daarna verwerken en evalueren.
  • Pictogrammen maken alles duidelijk en laten zelfstandig werk toe.
  • De lesdoelstellingen worden duidelijk geformuleerd op leerlingniveau. 

Leerkrachtondersteuning

Praktische leerkrachtondersteuning: een gebruiksvriendelijke handleiding

Zie zo Spelling is net als alle andere methoden van Zwijsen zeer gebruiksvriendelijk. De handleiding voorziet bij elke les een overzichtelijke spreadsheet, waardoor leerkrachten in een oogopslag zien hoe ze de les kunnen aanpakken.

Didactische leerkrachtondersteuning: een herkenbaar stramien

In Zie zo Spelling zijn alle lessen opgebouwd volgens een vast en herkenbaar stramien: op verkenning – uitleg – aan de slag - terugkijken. Zo weet je als leerkracht meteen waar je voor welke informatie moet kijken.

Ook vind je bij elk blok registratieformulieren die je helpen om leerlingen breed te evalueren. Samen met de Zie zo meter Spelling helpen ze je om meteen te zien of er nood is aan remediëring en interventie.

Differentiatie (praktisch)

Differentiatie of adaptief onderwijs is belangrijk om tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen je leerlingen. Differentiatie is verweven in alle basislessen (week 1 tot 3 van een blok). Dat gebeurt door middel van flexibele werkvormen voor kinderen die moeite hebben met de leerstof of voor kinderen die net meer uitdaging vragen.

Elke les bevat een verrijkingsopdracht, waarbij leerlingen de geleerde spellingstrategieën zelf leren toepassen in een andere context (transfer). De uitgekiende remediëringsoefeningen per spelprobleem kunnen gebruikt worden na het afnemen van de woorden- en zinnendictees tijdens de evaluatieweek (week 4 van een blok).

Differentiatie bij Zie zo Spelling
via de oefensoftware van Spellingspeurder

Spellingspeurder is een onderdeel van de oefensoftware bij Zie zo Spelling. Per leerjaar gaan je leerlingen op zoek naar gestolen schilderijen die ze terug in het museum moeten hangen. Om die schilderijen te verdienen, maken ze spellingoefeningen. Op die manier krijgen ze op een speelse wijze de spellingregels onder de knie.

Spellingspeurder

Keer terug naar 'Visie'

Zie zo Spelling biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk aanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis van de spellingmethode.

Visie

Ga verder naar 'Materialen'

De spellingmethode Zie zo Spelling bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen