Visie

kwaliteitsvol en resultaatgericht taalonderwijs

Levendig taalonderwijs

Zwijsen heeft een interactieve en duurzame visie op taalvaardigheidsonderwijs. Door actief aan de slag te gaan met taal brengen we samen met jou taalonderwijs tot leven. Met Zie zo Taal passen leerlingen de leerstof toe op herkenbare situaties, waardoor je hen toont hoe groot de rol van taal in hun dagelijkse leven is.

Op die manier zorgt Zie zo Taal voor kwaliteitsvol en resultaatgericht taalonderwijs volledig conform alle leerplannen. Je leerlingen ontwikkelen belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken, problemen oplossen en samenwerken. Zo stoom je je leerlingen klaar om hedendaagse uitdagingen succesvol aan te gaan.

Didactiek

Integratie van domeinen en vaardigheden

Zie zo Taal streeft naar een totaalaanpak waarin verschillende domeinen en vaardigheden geïntegreerd aan bod komen. Elke les focust op één domein, maar er worden daarbij wel linken gelegd naar andere domeinen. Dat is nodig omdat taalvaardigheden zich ontwikkelen in samenhang met elkaar. Mondelinge taalvaardigheid is bijvoorbeeld een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid.

 zie-zo-taal-taaldomeinen-in-samenhang

 

Strategie onderwijs om inzicht te ontwikkelen

Zie zo Taal focust op het verwerven en inzetten van strategieën bij het uitvoeren van allerhande taken en activiteiten. Stapsgewijs ontdekken de leerlingen de strategieën die nodig zijn om taken met een verschillende moeilijkheidsgraad uit te voeren. Ze denken vooraf na over hoe ze de taak moeten aanpakken, tijdens het proces bewaken ze het goede verloop en na afloop reflecteren ze over het proces en het product. Strategie onderwijs draagt bij tot begrip en inzicht bij de leerling.

Betekenisvolle en herkenbare taken

In Zie zo Taal staan betekenisvolle taken centraal. Goede taken zijn authentiek en hebben betekenis voor kinderen. Zij ervaren de taak als functioneel en herkennen bepaalde zaken uit hun dagelijkse leven. Deze taaltaken bevorderen het leren, zeker als ze vertrekken vanuit gevarieerde contexten (domein- en vakoverschrijdend) en vanuit een duidelijke instructie.

Zie zo Taal - Samenwerken met medeleerlingen

Het leren van taal als een interactief en sociaal proces

Taalleren wordt dankzij Zie zo Taal een interactief en sociaal proces. Uit recent onderzoek blijkt dat goede taken net iets moeilijker zijn dan wat de leerling al kan. Met andere woorden: zijn of haar taalvaardigheid moet naar een hoger niveau worden getild om de taak tot een goed einde te brengen. Samenwerken met medeleerlingen en de leerkracht zijn daarbij een grote hulp. Op die manier zullen je leerlingen leren leren.

Flexibele werkvormen

Met Zie zo Taal krijg je als leerkracht de mogelijkheid om de werkvorm aan te passen aan de noden van je klas. Concreet houdt die flexibele werkvorm in dat je de les kunt geven zoals beschreven in de handleiding, als een combinatie van individueel, samenwerkend en begeleid leren. Herkenbare pictogrammen maken de verschillende werkvormen in één oogopslag duidelijk:

zie-zo-taal-flexibele-werkvormen.jpg

 

Zie zo Taal houdt rekening met de noden van élke leerling en leerkracht. De methode streeft naar een ervaringsgerichte totaalaanpak, waarin je samen met je leerlingen taalonderwijs tot leven brengt.

Plaats in de doorgaande lijn

Verticale doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Zie zo Taal sluit naadloos aan op Veilig leren lezen, dé taal- en leesmethode van het 1ste leerjaar. Zie zo Taal kan gemakkelijk gecombineerd worden met Zie zo Spelling en vormt zo de ideale taal- en spellingmethode voor leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar.

 

Horizontale doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

De verschillende domeinen (lezen, schrijven, luisteren, spreken, woordenschat en taalbeschouwing) komen geïntegreerd aan bod bij Zie zo Taal. Op die manier past de methode niet enkel binnen de verticale doorgaande lijn van de Zwijsen-didactiek, maar ontstaat er ook een horizontale doorgaande lijn.  

Doorgaande lijn Ziezo Taal & Spelling - Uitgeverij Zwijsen

Differentiatie op basis van leerbehoefte en taalvaardigheid

Vaak kun je verschillen zien in de leerbehoeften en de taalvaardigheidsniveaus van je leerlingen. In Zie zo Taal staat elk kind met zijn of haar specifieke taalbehoeften centraal. Met deze methode kun je als leerkracht tegemoetkomen aan alle verschillen tussen je leerlingen en geef je iedereen de kans op maximale ontplooiing.

Differentiatie is verweven in alle basislessen van Zie zo Taal door een variatie in oefeningen en werkvormen. Door middel van observatieformulieren kun je een leerling op elk moment in zijn of haar leerproces evalueren. Op die manier bereiken alle leerlingen de leerdoelen via een voor hen geschikt leerpad.

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Zie zo Taal komt duidelijk naar voor in de opbouw van de methode. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten en tips voor differentiatie. Meer weten?

 

Zo werkt het