Zo werkt het

  Opbouw in blokken en weken

  Het jaarprogramma van Zie zo Taal is thematisch opgebouwd en bestaat uit acht blokken van vier weken: 32 weken in totaal. Die structuur biedt de ruimte om na enkele weken een breekweek in te roosteren. Tijdens de breekweek komen er geen lessen uit de acht blokken aan bod. In plaats daarvan kun je die week gebruiken als een projectweek, herhalingsweek, uitloopweek of voor taalactiviteiten naar keuze.

  Kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een goed jaarschema? Kijk dan eens naar onze aangepaste jaarplanningen voor ieder schooljaar.

  Vaste thema’s per blok

  Zie zo Taal werkt in elk blok met een vast thema. De lessen van alle taaldomeinen sluiten daarop aan. De thema’s komen in elk leerjaar op hetzelfde moment terug.

  Er is dus herkenbaarheid voor de leerlingen, maar het thema wordt wel telkens vanuit een andere invalshoek benaderd. In leerjaar 2, bijvoorbeeld, doen de leerlingen bij het thema natuur allerlei opdrachten over dieren, in leerjaar 5 over het klimaat.

  Vaste thema’s per blok

  Lessen volgens een vast stramien

  Niet enkel de blokken hebben een duidelijke opbouw, ook de lessen zelf zijn samengesteld op basis van een vast stramien:

  • Op verkenning
  • Uitleg
  • Aan de slag
  • Terugkijken

  Leerkrachtondersteuning: een gebruiksvriendelijke handleiding

  Praktische leerkrachtondersteuning: een gebruiksvriendelijke handleiding

  Zie zo Taal is net als alle andere methoden van Zwijsen zeer gebruiksvriendelijk. De handleiding voorziet bij elke les een overzichtelijke spreadsheet, zodat leerkrachten in een oogopslag zien hoe ze de les kunnen aanpakken.

  Didactische leerkrachtondersteuning: een herkenbaar stramien

  In Zie zo Taal zijn alle activiteiten in het taalboek en het werkboek opgebouwd volgens een vast en herkenbaar stramien: lesdoel, introductie, instructie, verwerking en evaluatie/reflectie. Zo weet je als leerkracht meteen waar je voor welke informatie moet kijken. Ook vind je bij elk blok observatie- en reflectietips die je helpen om de leerlingen breed te evalueren. Zo zie je meteen of er nood is aan remediëring en interventie.

  Differentiatie (praktisch)

  Differentiatie of adaptief onderwijs is belangrijk om tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen je leerlingen. De handleiding van Zie zo Taal geeft steeds flexibele werkvormen aan voor kinderen die moeite hebben met de leerstof of voor kinderen die net meer uitdaging vragen.

  Je kunt de verlengde instructie gebruiken om onzekere leerlingen op weg te helpen en de observatie- en reflectietips helpen je om samen met het kind een oefening stap voor stap op te lossen.

  Keer terug naar 'Visie'

  Zie zo Taal biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk aanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis van de methode.

  Visie

  Ga verder naar 'Materialen'

  De taalmethode Zie zo Taal bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

  Materialen