Astrid Geudens

Pijlers voor een goede leesstart

Vele jonge kinderen kijken ernaar uit te leren lezen. In de kleuterklassen en thuis worden ze geprikkeld door verhalen, taal, klanken en letters. Die rugzak zo vroeg mogelijk meegeven is van groot belang, maar niet bij alle kinderen is die - even rijk - gevuld bij de start van het eerste leerjaar.

Hoe bouw je leesdidactiek zo op dat ook die kinderen die nog weinig inzicht hebben in de klankstructuur van de taal volop kansen krijgen? Wat met kinderen die later de leesstart maken? Principes zoals ‘alzijdig verkennen’ en ‘zoemend zeggen’ krijgen hierbij aandacht, maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk de koppeling met spelling is voor het automatiseren.

Astrid Geudens - Zwijsen Academy

Daarnaast illustreert de sessie hoe je vanaf de eerste leeservaring  vanaf dag één aandacht schenkt aan leesbegrip en leesbeleving. Kleine stapjes zijn het telkens maar zet je ze systematisch verder,  dan betekenen ze een grote stap voor later leesplezier.Over Astrid Geudens

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoek naar fonologische vaardigheden bij jonge kinderen, aanvankelijk lezen, leesproblemen en dyslexie maakt ze de brug naar de praktijk. Ze was o.m. hoofd van het expertisecentrum Code en is actief als adviseur van methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

 

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert workshops en studiedagen over actuele onderwijstopics. Zo wil Zwijsen leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het lager onderwijs op een professionele manier inspireren en ondersteunen.

Tijdens de eerste Zwijsen Academy op woensdag 16 oktober 2019, organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Reserveer jouw gratis ticket

Zwijsen Academy