Ellen Vanantwerpen

Anderstalige nieuwkomers actiever betrekken in de reguliere klas.

workshop lager onderwijs

 

De meeste nieuwkomers brengen het grootste deel van de schooldag door in de reguliere leeftijdsklas.

Dat is maar goed ook! Taal leer je bij uitstek in interactie met (meer taalvaardige) anderen in een betekenisvolle context. Toch is het niet altijd gemakkelijk om AN-ers actief te betrekken bij het klasgebeuren.

In deze sessie krijg je concrete tips en tools aangereikt om hierop in te zetten. Het doel: meer integratie, meer taal leren en meer inhoudelijk leren!

ellen-vanantwerpen

5 tips voor een taalkrachtige ondersteuning aan meertalige kleuters

workshop kleuteronderwijs

 

Kleuters zijn ‘taalwondertjes’. Geef hen veiligheid, een rijk taalaanbod, veel spreekkansen en goede taalfeedback en hun taalmotor gaat draaien, of dat nu voor hun moedertaal of voor een tweede of derde taal is.

En toch is dat in de dagelijkse kleuterklaspraktijk een uitdaging. Niet zelden kunnen anderstalige kleuters minder genieten van het (taal)aanbod dan hun Nederlandstalige klasgenootjes.

In deze sessie krijg je 5 concrete handvaten om je kleuterklas ook voor meertalige kleuters taalkrachtig te maken.

 Over Ellen Vanantwerpen

Ellen Vanantwerpen is logopediste en onderwijspedagoog en doceerde 9 jaar o.a. didactiek en ontwikkelingspsychologie aan de Arteveldehogeschool in Gent (Bachelor Secundair Onderwijs).

Vervolgens werkte ze meerdere jaren als pedagogisch coördinator voor scholengroep Arkorum in Roeselare. Daar begeleidde ze basisschoolteams bij diverse pedagogische en didactische uitdagingen en ontwikkelde ze vormingstrajecten voor de scholen. Ze was ook trekker van de werking Anderstalige Nieuwkomers binnen de scholengroep.

Nu zet Ellen dit traject enthousiast verder als vormer voor het CTO en begeleidt ze scholen in hun zoektocht naar een meer taalkrachtige leeromgeving voor hun taaldiverse kleuters en leerlingen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze tweede live editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Taal en diversiteit.

Deze studiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in het Congrescentrum Lamot in Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Bestel jouw tickets vóór 30/9

ZwijsenAcademylogo2022

Keer terug naar ‘Fien Loman’

Benieuwd naar suggesties om het begrijpend lezen in je klas te verbeteren? Het Centrum voor Taal en Onderwijs zal dit toelichten in een praktijkgerichte sessie.

Fien Loman

Ga verder naar ‘Steven Goegebeur’

Steven Goegebeur is een stand-up comedian met al 3 soloshows op zijn palmares. Speciaal voor de Zwijsen Academy brengt hij het allerbeste uit tien jaar comedy.

Steven Goegebeur