Fien Loman

7 didactische principes voor taalkrachtig onderwijs

Fien zal haar sessie opbouwen rond de 7 didactische principes voor taalkrachtig onderwijs. Deze principes zijn beschreven in het boek Volop taal waaraan ze ook heeft meegeschreven. Ze zal concrete voorbeelden en praktijkverhalen brengen om jou als leerkracht te inspireren. Met een sterke didactiek binnen én buiten de taalles maak je immers het verschil voor alle leerlingen.

“Beter Nederlands leren én plezier beleven aan taal. Dat kan aan de hand van de 7 principes!”

Taalkrachtig onderwijs

  1. stimuleert een positieve grondhouding
  2. is contextrijk
  3. is functioneel
  4. is (inter)actief
  5. geeft ondersteuning
  6. heeft aandacht voor impliciet en
  7. expliciet leren
  8. biedt kansen tot reflectie

Bovenstaande principes bieden een wetenschappelijk onderbouwd kader, een kijkwijzer en een houvast voor sterk (taal)onderwijs. Je kunt de principes flexibel toepassen in verschillende situaties: een klas met nieuwkomers, zwakke lezers stimuleren in de lagere school, werken aan spreekvaardigheid tijdens een muzisch project…

In deze sessie demonstreert Fien hoe je de principes kunt mixen tot een werkzame taalcocktail.

Fien Loman


Over Fien Loman

Fien Loman begon haar loopbaan als zorgcoördinator en beleidsondersteuner op een basisschool. Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen was ze jarenlang verantwoordelijk voor het leergebied Nederlands en voor talenbeleid. Ze was er ook coördinator van de ploeg taalbegeleiders.

Momenteel werkt Fien als onderzoeker en toetsontwikkelaar bij het CTO. Ze heeft er als vormer het Vlaamse onderwijslandschap door en door leren kennen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze tweede live editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Taal en diversiteit.

Deze studiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in het Congrescentrum Lamot in Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Bestel jouw tickets vóór 30/9

ZwijsenAcademylogo2022

Keer terug naar 'Het Centrum voor Taal en Onderwijs'

Benieuwd naar suggesties om het begrijpend lezen in je klas te verbeteren? Het Centrum voor Taal en Onderwijs zal dit toelichten in een praktijkgerichte sessie.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs

Ga verder naar ‘Ellen Vanantwerpen’

Ellen Vanantwerpen geeft je concrete tips en tools om AN-ers actief te betrekken bij het klasgebeuren. Het doel: meer integratie, meer taal leren en meer inhoudelijk leren!

Ellen Vanantwerpen