Astrid Geudens

Nieuwe woorden leren van en met elkaar

kleuteronderwijs

 

Woorden geven je kennis. Ze openen de poort naar mondelinge taal maar ook naar leren lezen, het begrijpen en schrijven van teksten. Niet alleen de hoeveelheid woorden die je kent, maar ook de kwaliteit van woordkennis met alle betekenisnuances en -relaties is van tel voor de latere taalontwikkeling. De woordkennis van jonge kinderen varieert echter sterk. En die kloof blijkt in de praktijk vaak lastig te dichten. Zeker voor kinderen met nood aan taalondersteuning volstaat een rijke context niet om voldoende relevante woorden op te pikken.

In deze sessie bekijken we welke stappen belangrijk zijn in een doelbewuste woordenschataanpak die start vanuit een rijke context. Hoe laat je kinderen in interactie met elkaar woorden verkennen, gebruiken en versterken? En hoe zorg je ervoor dat je zowel stapsgewijs ondersteunt terwijl je toch zorgt voor voldoende prikkeling? Samen gaan we aan de slag met enkele taal- en kennisrijke woordenschatactiviteiten. 

Astrid-Geudens


Over Astrid Geudens

Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoek naar fonologische vaardigheden bij jonge kinderen, aanvankelijk lezen, leesproblemen en dyslexie maakt ze de brug naar de praktijk. Ze was o.m. hoofd van het expertisecentrum Code en is actief als wetenschappelijk adviseur van methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze tweede live editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Taal en diversiteit.

Deze studiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in het Congrescentrum Lamot in Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

zwijsen academy 2023

Keer terug naar ‘Marlies Algoet’

Marlies Algoet zal toelichten hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van de kinderen kan verbeteren. 

Marlies Algoet

Ga verder naar 'Het Centrum voor Taal en Onderwijs'

Benieuwd naar suggesties om het begrijpend lezen in je klas te verbeteren? Het Centrum voor Taal en Onderwijs zal dit toelichten in een praktijkgerichte sessie.  

Het Centrum voor Taal en Onderwijs