Katrijn Pools & Katrijn De Waele

Een krachtige leeromgeving maken voor cognitief sterke leerlingen

lager onderwijs

Deze krachtige leeromgeving realiseer je op een handelingsgerichte (Pameijer & et all., 2018) manier. 

Katrijn Pools & Katrijn De Waele zullen je tijdens deze sessie bewustmaken van het belang van een krachtige leeromgeving in de klas (met focus op de binnenklasdifferentiatie).

Dit is een eerste stap om je cognitief sterke leerlingen te ondersteunen. Ook kun je zo beter omgaan met de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling;
Zij zullen ook inspelen op jullie specifieke ondersteuningsbehoeften in functie van cognitief sterke leerlingen. je krijgt van hen de nodige tools aangereikt met een focus op wetenschap en techniek.

Tenslotte krijg je tips om je cognitief sterke leerlingen sterker te maken in het formuleren van hun onderwijsbehoeften binnen de klascontext.

katrijn-pools

Katrijn-De-Waele

 Over Katrijn De Waele & Katrijn Pools

Katrijn De Waele is als docent en onderzoeker verbonden aan het Expertisenetwerk Onderwijs in de opleidingen bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren en de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs. Ze doet samen met Katrijn Pools praktijkonderzoek naar krachtige leeromgevingen voor cognitief sterk functionerende leerlingen aan Arteveldehogeschool. Katrijn De Waele is master in opleidings- en onderwijswetenschappen en heeft jarenlange ervaring in het secundair onderwijs als taalleerkracht.

Katrijn Pools is als docent verbonden aan het Expertisenetwerk Onderwijs in de educatieve bachelor lager onderwijs en de bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren.  Ze doet ook praktijkonderzoek naar krachtige leeromgevingen voor cognitief sterk functionerende leerlingen aan Arteveldehogeschool. Ze is naast master in de educatieve studies, ook expert in hoogbegaafdheid. Ze volgde talrijke opleidingen in binnen- en buitenland rond werken met hoogbegaafde leerlingen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze tweede live editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Taal en diversiteit.

Deze studiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in het Congrescentrum Lamot in Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

zwijsen academy 2023