Visie 

zWISo is een wiskundemethode die de nadruk legt op inzicht en rekenplezier in de rekenles. Met deze methode leren leerlingen functioneel en effectief rekenen. Ze bedenken zelf creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige problemen in het dagelijkse leven. De concrete zWISo-materialen maken van de rekenles een echte 'doe-les' waardoor kinderen op een speelse manier inzicht verwerven.

Met zWISo zorg je voor leerplezier én leerresultaat! De methode heeft aandacht voor de betrokkenheid, de motivatie en het welbevinden van elk kind.

Didactiek

Inzichtelijk werken in élke rekenles

Met zWISo leren kinderen functioneel rekenen. Ze leren om wiskundige problemen uit het dagelijkse leven te herkennen en er oplossingen voor te bedenken. Ze zetten hun kennis en vaardigheden flexibel in. Door te werken met betekenisvolle contexten en herkenbare materialen bouwen ze hun wiskundige kennis inzichtelijk op.

zWISo-leert-kinderen-functioneel-rekenen.jpg

 

Inhoud handelend opbouwen

Met wiskundemethode zWISo leren leerlingen door te handelen. Ze gaan dus actief aan de slag met de materialen. Je leerlingen onthouden immers beter wat ze zien en wat ze zelf doen, dan wat iemand hen vertelt. Bij zWISo werken ze vaak met concrete materialen. In de hogere jaren kunnen de kinderen meewerken op een Doe!-blad.

zWISo---Leren-door-te-handelen.jpg

Consequent gebruikmaken van dezelfde modellen en procedures

zWISo kiest consequent voor dezelfde modellen en standaardprocedures. Dat vergemakkelijkt het leerproces. De modellen zijn een middel om tot leerresultaten te komen. Ze vormen geen doel op zich. De modellen worden in de lagere jaren aangebracht, om ze dan in een hoger leerjaar verder uit te breiden en te verdiepen.

Een combinatie van formele en speelse inoefening

Een combinatie van formele en speelse inoefening

Het is belangrijk dat kinderen basisvaardigheden - zoals hoofdrekenen, cijferen en splitsen - goed beheersen om wiskundige problemen uit het dagelijks leven vlot aan te pakken. Die vaardigheden worden aangebracht in de basislessen en worden daarna verder ingeoefend tijdens de oefenlessen.

zWISo pakt die inoefening op twee manieren aan. Met de formele inoefening in het scheurblok krijgen ze de basisleerstof helemaal onder de knie, terwijl de rekenspellen voor een speelse afwisseling zorgen.

Automatiseren op een unieke manier

De manier waarop je de leerstof automatiseert in zWISo is uniek. Met deze methode kies je voor korte, frequente oefenmomenten die snel volgen op de instructie. De grote waaier aan spelvormen als aanvulling op de meer klassieke, formele oefeningen, maakt automatiseren en oefenen aangenaam, ook voor de zwakkere rekenaars.

Domeinen

De zWISo-leerlijn is opgebouwd uit vier grote leerdomeinen: getallen, bewerkingen, meten en meetkunde. Deze indeling stemt overeen met de indeling van de leerplannen die werden opgesteld door de drie onderwijsnetten. zWISo behandelt één rekendomein per les. Waar zinvol legt zWISo het verband tussen verschillende domeinen.

Ook bij de observatietoetsen staan de oefeningen steeds per domein gegroepeerd. Op die manier krijg je de kans om niet enkel een globale toetsvorm te gebruiken, maar ook om per domein deelnormen vast te leggen. Zo zie je meteen welke leerlingen nood hebben aan remediëring in een bepaald domein. 

Differentiatie

<h3>Automatiseren op een unieke manier</h3> <p>De manier waarop je de leerstof automatiseert in <em>zWISo</em> is uniek. Met deze methode kies je voor <strong>korte, frequente oefenmomenten die snel volgen op de instructie</strong>. De grote waaier aan spelvormen als aanvulling op de meer klassieke, formele oefeningen, maakt automatiseren en oefenen aangenaam, ook voor de zwakkere rekenaars.</p>

In een doorsnee klas zijn er veel individuele verschillen tussen kinderen. zWISo komt tegemoet aan die diversiteit en spreekt elke leerling op zijn niveau aan. Zo beleeft elk kind plezier aan het rekenen en boek je als leerkracht de beste resultaten.

Eén basisniveau met differentiatie op maat van elk kind

zWISo werkt met één basisniveau conform alle eindtermen en leerplandoelen. Je kunt de mogelijke uitvallers tijdig signaleren en remediëren door het doordachte observatie- en differentiatiesysteem. Ook de betere rekenaars kunnen bij zWISo rekenen op extra differentiatiemateriaal.

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

zWISo is een wiskundemethode met een doorgaande lijn van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. zWISo bouwt de leerinhouden gestructureerd op. Daarnaast is er een perfecte aansluiting van de leerlijnen tussen de verschillende leerjaren. zWISo werkt met één leertraject. Daarin komen alle inhouden aan bod die door de eindtermen en leerplannen worden voorgeschreven. Doordat het eerste en het laatste blok van elk jaar herhalingsblokken zijn, wordt de leerstof goed verankerd en ontstaat er een duidelijke doorgaande lijn. 

De wiskundemethode zWISo sluit perfect aan bij de leerlijn rekenen uit de kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom! en past volledig binnen de unieke didactiek van Zwijsen op leren en onderwijs. 

Doorgaande lijn - zWISo - Uitgeverij Zwijsen

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van zWISo komt duidelijk naar voor in de opbouw van de methode. Meer weten?

Zo werkt het