Zo werkt het

Opbouw

Elk leerjaar is opgebouwd uit 7 blokken.

 • In leerjaar 1, 2 en 3 duurt een blok 4 weken.
 • In leerjaar 4, 5 en 6 duurt een blok 5 weken.

Blok 1 en blok 7 zijn herhalingsblokken.

 • De herhalingsblokken beslaan telkens 4 weken.

Een haalbare planning en voldoende buffertijd

Verschillende weken buffertijd geven de ruimte om extra tijd te spenderen aan verlengde instructie, remediëring, verdieping...

Leerkrachtondersteuning

Gebruiksvriendelijke handleiding met een herkenbaar stramien

zWISo  is net als alle andere methoden van Zwijsen zeer gebruiksvriendelijk. De handleiding voorziet bij elke les een overzichtelijke beschrijving, zodat leerkrachten in een oogopslag zien hoe ze de les kunnen aanpakken. In de kantlijn van de handleiding wordt bij elke les het hoofddoel aangegeven, met welke tips je de les extra speels maakt, wat de observatiepunten zijn en hoe je voor differentiatie kunt zorgen. Bovendien staat bij elke les aangegeven voor welke materialen je moet zorgen, hoe lang elke les duurt en of er aanwijzingen zijn voor de klasorganisatie

zWISo handleiding

De handleiding bevat ook een correctiesleutel bij alle toetsen en een doelenkatern met een overzicht van alle lesdoelen, met verwijzingen naar de eindtermen, OVSG-doelen, VVKBaO-doelen en GO!-doelen.

In zWISo  zijn alle lessen opgebouwd volgens een vast en herkenbaar stramien: instructie, verwerking en reflectie. Zo weet je als leerkracht meteen waar je voor welke informatie moet kijken. 

Differentiatie (praktisch)

Differentiatie zwakke rekenaars
 • Verlengde instructie
 • Herhalingsoefeningen
Basisniveau
 • Eén basisniveau
 • Leerinhouden beantwoorden aan de eindtermen en leerplannen
Differentiatie snellere en betere rekenaars op 3 niveaus

Uitdieping van de lesdoelen

 • Tempodifferentiatie
 • Niveaudifferentiatie

Uniek: aandacht voor taalzwakke rekenaars

Met zWISo beperk je de uitval van taalzwakke leerlingen. De handleiding geeft aan waar je als leerkracht specifiek aandacht moet besteden aan rekentaal en contexttaal. De instructieteksten zijn bewust kort gehouden en door het gebruik van pictogrammen zien ook taalzwakke rekenaars in een oogopslag wat de bedoeling van de oefening is.

Differentiatiemateriaal leerjaar 1 tot 3

zWISo Oefenmap

Oefenmap

 • geschikt voor verdere inoefening van de leerstof
 • oefeningen van hetzelfde niveau als dat van de werkboeken en het scheurblok
 • met sjablonen om zelf oefenbladen te maken
zWISo Verdiepingsmappen

Verdiepingsmappen

 • uitdagende opdrachten op drie niveaus voor snellere en betere rekenaars
 • flexibel inzetbaar en perfect bruikbaar bij elke gangbare methode
Hoi, ik ben Mats! Hoe differentiëren jullie op school?

Differentiatiemateriaal leerjaar 4 tot 6

zWISo-box: loperkaart

zWISo-box: loperkaart

 • tempodifferentiatie: geschikt voor snellere rekenaars
 • oefeningen van hetzelfde niveau als die uit het werkboek
 • verder inoefenen van de leerstof uit de basislessen
zWISo-box: ladderkaart

zWISo-box: ladderkaart

 • niveaudifferentiatie: geschikt voor betere rekenaars
 • creatieve oefeningen met een hogere moeilijkheidsgraad die motiverend zijn voor sterke leerlingen
zWISo Verdiepingsmap

Verdiepingsmap

 • uitdagende opdrachten en breinkrakers voor heel sterke rekenaars
 • flexibel inzetbaar en perfect bruikbaar bij elke gangbare rekenmethode

Keer terug naar 'Visie'

zWISo biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk aanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis van de methode.

Zo werkt het

Ga verder naar 'Materialen'

De wiskundemethode zWISo bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen