Breng Zill tot leven met Zwijsen

Zorgeloos Zill met de methoden van Zwijsen.

Start to Zill met de methoden van Zwijsen.

Met de methoden van Uitgeverij Zwijsen heb je nu al een stapje voor om straks zorgeloos aan de slag te gaan met het Zill-leerplanconcept.

Ontdek via een concreet voorbeeld hoe jij aan de slag gaat met je Zwijsen-methode volgens het Zill-leerplanconcept van het Katholieke onderwijs.

Je hebt aandacht voor de harmonische ontwikkeling van elk kind, dankzij de didactische uitgangspunten van Uitgeverij Zwijsen.

Met de methoden van Zwijsen

 • zet je in op de leer-kracht van elk kind

 • vertrek je vanuit de belevingswereld van het kind en door te werken met rijke contexten

 • focus je op inzichtelijk werken om transfer te optimaliseren

 • beschik je over een zeer rijk differentiatieaanbod

 • krijg je diverse werkvormen aangeboden met aandacht voor samenwerking en zelfstandig werken

 • ben je zeker van een doordachte didactische opbouw met consequente modellen, strategieën en stappenplannen

 

De krachtlijnen van Zill sluiten
haarfijn aan bij de sterkten van Zwijsen.

 

 

Zin in leren/leven
logo_uitgeverijzwijsen

 

Opdrachten Katholieke basisschool vormt fundament

 Opdrachten Katholieke basisschool vormt fundament

 

De leermethoden van Zwijsen dragen bijzonder goed bij tot het creëren van een stimulerend opvoedingsklimaat. De doeltreffende didactische aanpak is per definitie werkelijkheidsnabij en biedt ondersteuning om persoonsgebonden doelen te ontwikkelen.

 

De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat centraal

 De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat centraal

 

 

Zwijsen vertrekt vanuit de leer-kracht van elk kind en besteedt aandacht aan zijn persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.

 

De school is eigenaar

 De school is eigenaar

 

Het educatieve aanbod van Zwijsen bekrachtigt jouw eigenaarschap. De materialen vormen een bron van inspiratie, zodat jij je focus kunt bepalen.

Focus

 

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs

 

Zwijsen staat al decennia lang borg voor topkwaliteit in leermethoden, dankzij haar doordachte en wetenschappelijk onderbouwde didactiek. Een unieke start voor de opbouw van kwaliteitsvolle onderwijsarrangementen.

 

Zill legitimeert onderwijs in de basisschool

Zill legitimeert onderwijs in de basisschool

 

 

Het educatieve aanbod van Zwijsen is niet enkel gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. De leerinhouden van het Zill-leerplanconcept zijn ook geïntegreerd in onze methoden.

Welke Zill-verrijkingen worden nog in onze methoden aangebracht?

Aanpassen van de concordantielijsten

 • Generieke doelen van de cultuurgebonden ontwikkelvelden koppelen
 • Generieke doelen uit persoonsgebonden ontwikkelvelden zichtbaar maken

Aanreiken van linken met andere ontwikkelingsvelden

 • Kansen tot linken met andere ontwikkelvelden worden aangegeven in de handleiding

zoWISo & Studio

In de nieuwe methoden van Uitgeverij Zwijsen:

 • zoWISo, vernieuwde wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6
 • Studio, taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6

worden de Zill-componenten nóg zichtbaarder gemaakt.

Hoe breng je Zill tot leven met de methoden van Zwijsen?

Ontdek aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld hoe je met elk van onze methoden aan de slag kunt om les te geven volgens het Zill-leerplanconcept.

Dag Jules!

Dag Loeloe!

Dag Pompom!

225x125.png

Veilig leren lezen

zoWISo - NIEUW!