Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Zwijsen

Uitgeverij Zwijsen is de handelsnaam van Uitgeverij Zwijsen België n.v., met als administratieve zetel gevestigd aan de Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0451.552.717. Onze klantenservice is bereikbaar op 03 205 94 94. U kunt ons ook bereiken door het invullen van ons contactformulier.

Informatie via de website

De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen je correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website toch typefouten, onvolledigheden of onjuistheden bevat die we te goeder trouw publiceerden. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden je altijd aan om de juistheid en volledigheid van informatie zelfstandig te verifiëren indien je twijfelt en voordat je er enige actie of nalaten op baseert.

Algemene voorwaarden

Zowel onderwijsinstellingen als consumenten kunnen via onze website diensten en producten afnemen. Op alle overeenkomsten die via deze website gesloten worden, zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden tijdens het online bestelproces beschikbaar gesteld. Bovendien zullen de toepasselijke voorwaarden aanvaard moeten worden voordat het bestelproces kan worden afgerond.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening, waar nodig, te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke interesses en behoeften. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website, onze producten en diensten. In het geval wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kun je ons beleid op het vlak van privacy lezen in onze privacystatements.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Intellectuele eigendomsrechten en colofon

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informative en downloads. Het is daarom niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering op deze regel vormen de vrij aangeboden downloadbare documenten en expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst met betrekking tot deze website. De copyright notitie en de naamsvermelding van medewerkers en rechthebbenden aan (een gedeelte van) een uitgave, de zogenaamde bronvermelding, kun je vinden in het colofon. Wanneer je op onze website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept in het forum) dan garandeer je dat je over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaar je ons voor alle aanspraken van derden. Tevens drag je daarmee de intellectuele eigendomsrechten op je bijdrage aan ons over, zodat wij je bijdrage onbeperkt mogen delen, gebruiken, openbaar mogen maken en mogen verveelvoudigen.

Reageren via websites

Wanneer onze website(s) je de mogelijkheid bieden te reageren (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in fora) worden geuite beweringen, meningen en/of vertoningen op eigen titel en voor eigen rekening en risico geplaatst. Het is niet toegestaan discriminerende, racistische, seksistische en/of pornografische bijdragen aan te bieden of om kwetsende, beledigende en/of lasterlijke uitlatingen op de website te plaatsen. Beweringen, meningen en/of vertoningen, geuit in artikelen, mededelingen, forumposts of andere bijdragen op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie, webmaster, internetprovider of van Zwijsen. Wij behouden ons het recht voor inhoud die wordt gedeeld op onze website te publiceren, wijzigen, weigeren of te verwijderen. We hebben tevens te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en/of gebruikersaccounts te blokkeren.

Online communicatie

Wij zullen ons toegestuurde digitale contactformulieren, bestelformulieren en/of andere berichten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging en op ieder moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Antwerpen is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website zouden kunnen ontstaan.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze website, kun je contact met ons opnemen.

Je kunt ons als volgt bereiken:

  • telefonisch op 03 205 94 94 (klantendienst)
  • via e-mail: info@uitgeverijzwijsen.be
  • via ons adres: Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen