Privacy

Kijk ook bij:

 

Verwerking persoonsgegevens

Uitgeverij Zwijsen België n.v. (hierna: ‘Zwijsen’), met maatschappelijke zetel te Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0451.552.717, legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast.

Via onze websites kun je producten bestellen, gratis extra materiaal of didactische informatie downloaden, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons een training volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst (voor bijvoorbeeld de levering van een product en/of toezending van nieuwsbrieven);
 • voor (online) bestellingen, facturatie & leveringen;
 • voor het downloaden van gratis extra materiaal of didactische informatie;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van onze digitale diensten;
 • om je op de hoogte te stellen van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van ons en onze zusterondernemingen;

om onze (digitale) dienstverlening te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen.

In principe verkrijgen wij de persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je er echter voor kiest om je te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google) worden deze gegevens verzameld via jouw social media profiel. Wij raden dan ook aan om de privacy policy van je social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van de social media login functie.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

Bij deelname aan een door Uitgeverij Zwijsen georganiseerd event wordt foto- en videomateriaal opgenomen. Indien de deelnemer van een event niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden. Aan de door Uitgeverij Zwijsen gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een zeer belangrijk goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

 

Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan plaatsvinden. Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden.

Via volgende organisaties vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

 • Google Analytics – VS (US-EU data privacy framework)
 • HubSpot – VS (US-EU data privacy framework)
 • Meta – VS (US-EU data privacy framework)
 • Mailchimp – VS (US-EU data privacy framework)
 • Microsoft – VS (US-EU data privacy framework)
 • Jotform - VK

 

Wil je inzage in of correctie van je gegevens, wil je je afmelden of heb je vragen?

Je kunt je eigen gegevens altijd inzien, in leesbaar formaat opvragen en verzoeken om correctie of verwijdering.

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die Zwijsen heeft vastgelegd dan kun je per e-mail contact opnemen met Zwijsen via privacy@uitgeverijzwijsen.be of schriftelijk bij Uitgeverij Zwijsen België n.v., afdeling Klantenservice, Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen. Zwijsen zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van je verwerkten. Wij kunnen bijkomend een bewijs van je identiteit vragen (afhankelijk van de opgevraagde persoonlijke gegevens).

Zwijsen houdt bij haar dienstverlening en informatieverstrekking zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Als je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten, gratis downloads van extra materialen en diensten kun je dit altijd per e-mail melden bij privacy@uitgeverijzwijsen.be of schriftelijk bij Uitgeverij Zwijsen n.v., afdeling Klantendienst, Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen. Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen dertig werkdagen door Zwijsen verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

Ook met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je bij ons terecht. Je bereikt ons via privacy@uitgeverijzwijsen.be. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk. Blijft je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Ja, dat kan. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor ons privacybeleid. Op onze website staat altijd de meest recente versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2023.