Home - Educatief
Home Estafette
E-mail een collegaUitgebreid zoeken





Abonnementen












Methodewebsites




Uitgebreid zoeken


Estafette

voortgezet technisch lezen op niveau



Estafette
 

Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen die niet gebonden is aan leerjaren, maar uitgaat van leesniveaus. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau, van de eerste tot de laatste les.



Voor wie

Estafette is bestemd voor leerlingen die het aanvankelijk leesonderwijs hebben afgerond. U begint in leerjaar 2 en sluit meteen aan bij het niveau dat het kind heeft bereikt bij het aanvankelijk lezen. In tegenstelling tot andere methoden voor technisch lezen, eindigt Estafette als de leerling het hoogste niveau heeft bereikt. De methode is geschikt voor regulier en buitengewoon onderwijs en kan gecombineerd worden met elke methode voor begrijpend en studerend lezen.



Aanpak op niveau

Met Estafette speelt u eenvoudig in op de verschillen tussen leerlingen. De methode biedt alle ruimte voor een aanpak op niveau. U geeft ieder kind - ook de betere leerling - de aandacht die het nodig heeft. Klassikaal onderwijs kan, maar is met Estafette niet langer noodzakelijk. Op basis van toetsresultaten deelt u de klas in.




Materialen



Estafette bestaat uit de volgende materialen:

  • een handleiding,
  • Estafette organiser,
  • 13 leesboekjes en 13 werkboekjes,
  • leeskaarten met audio-cd en kopieerbladen,
  • een zandloper



Handleiding en Organiser

In de handleiding vindt u verschillende mogelijkheden om een rijke leeromgeving te creëren. Om het u nog gemakkelijker te maken is daarbij de Estafette organiser ontwikkeld. Met behulp van dit computerprogramma kunt u de toetsresultaten van uw leerlingen registreren. Op basis hiervan adviseert de organiser u om bepaalde leerstof te gebruiken. Ook krijgt u advies over de meest effectieve organisatie van het leesonderwijs.



Leesboekjes en werkboekjes

De methode gebruikt spannende leesboekjes die in geen enkel opzicht verschillen van kinderliteratuur. De les begint met een werkboekje dat is afgestemd op het leesniveau van het kind. De leerling oefent bepaalde leesproblemen eerst ‘op het droge’ en leest daarna een stukje in het leesboek. Een leuke stimulans daarbij is de zandloper, waarmee de kinderen zelf hun tempo kunnen bijhouden.



Leeskaarten met audio-cd en kopieerbladen

Voor de zwakke lezers zijn aparte werkvormen ontwikkeld. Het kind kan bijvoorbeeld oefenen met leeskaarten, ondersteund door een audio-cd. Ook zijn er kopieerbladen die bepaalde typen leesproblemen behandelen.



Samenhang met andere Zwijsen BE-uitgaven

Estafette bouwt voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat de leerling bijvoorbeeld bereikt na Veilig leren lezen of Veilig stap voor stap (AVI-niveau 2). Bij de methode kunt u gebruik maken van diverse computerprogramma’s van Zwijsen BE, zoals Leesladder en Zoeklicht interactief. Ook kunt u de methode prima toepassen in combinatie met kinderboeken van Zwijsen BE.


Prijslijst





Kijk ook bij

Software Estafette interactief


Downloads

download de demo













Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software