Visie op onderwijs

Uitgeverij Zwijsen wil leerkrachten en leerlingen laagdrempelige, haalbare en motiverende materialen aanbieden. Met onze didactisch onderbouwde methoden brengen we samen met jullie leren tot leven. Dé garantie voor maximaal leerplezier en leerresultaat. En dat loont voor alle partijen!

Leerplezier voor het kind

Elk kind leert op een andere manier en moet daardoor ook op een andere manier benaderd worden. Zwijsen houdt daar rekening mee door voldoende materialen van verschillende niveaus aan te reiken. Zo kan de leerkracht zonder problemen differentiatie en remediëring garanderen in een rijke leeromgeving vol leerplezier.

 

Lesplezier voor de leerkracht

Leerkrachten willen het beste uit hun leerlingen halen en tegelijk plezierig lesgeven. Bij de leerkrachtstijlen van Zwijsen horen gebruiksvriendelijke handleidingen en duidelijke evaluatie- en volgsystemen. Bovendien zorgen we voor doorlopende didactische nazorg.

 

Vertrouwen van de ouders

Ouders willen goed geïnformeerd blijven over de vorderingen van hun kind en willen kunnen vertrouwen op de leermethoden van de school. Bij de veilige en betrouwbare leermiddelen van Zwijsen staan communicatie met de ouders, het welbevinden van het kind en resultaatgerichtheid centraal.

 

Resultaatgerichte en didactisch onderbouwde methoden voor de school

Het doel van scholen is om goed onderwijs af te leveren binnen een beperkt budget. Zwijsen biedt daarvoor didactisch onderbouwde methoden aan met nieuwe inzichten en technieken. De leermethoden zijn gedifferentieerd en resultaatgericht en zijn dankzij onze unieke leasingformule voor elke school betaalbaar.

 

Overheid tevreden

Bereik van ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen

De overheid formuleert doelstellingen voor leerlingen en verwacht bepaalde resultaten. Ze evalueert daarbij het onderwijstraject en het leerresultaat. De methoden van Zwijsen zijn niet enkel betaalbaar, maar beantwoorden ook aan de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplandoelen. Bovendien zijn de rapporteringssystemen gebruiksvriendelijk, voor een snelle en gemakkelijke verwerking van de resultaten van je leerlingen.