Over Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Een van de bekendste uitgaven is Veilig leren lezen. Met die methode leren meer dan 2 op 3 kinderen in Vlaanderen lezen in het 1ste leerjaar. 

Uitgeverij Zwijsen onderscheidt zich met een duidelijke, doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en een unieke visie op onderwijs. Het kleuteraanbod Dag Loeloe! en Dag Pompom! bereidt kleuters uitstekend voor op de overstap naar het 1ste leerjaar. De methode Studio taal & spelling voor leerjaar 2 tot 6 bouwt op haar beurt verder op Veilig leren lezen

Het is de missie van Zwijsen om de leerkracht leermethoden aan te reiken die leerplezier en leerwinst garanderen voor elk kind. De didactiek achter de methoden van Zwijsen wordt ontwikkeld door een team van Vlaamse en Nederlandse deskundigen.

Daarnaast biedt Zwijsen België tal van uitgaven voor thuis die aansluiten bij wat kinderen in het basisonderwijs leren, zoals spellen en diverse leesseries.

Unieke visie op onderwijs

Uitgeverij Zwijsen wil leerkrachten en leerlingen laagdrempelige, haalbare en motiverende materialen aanbieden. Met onze didactisch onderbouwde methoden brengen we samen met jullie leren tot leven. En dat loont voor alle partijen!

  • Leerplezier voor het kind
  • Lesplezier voor de leerkracht
  • Vertrouwen van de ouders
  • Resultaatgerichte en didactisch onderbouwde methoden voor de school
  • Overheid tevreden: bereik van ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen

Lees meer over onze visie op onderwijs

Onderdeel van de Klett groep

De Klett Group is een toonaangevend onderwijsbedrijf in Europa en is internationaal vertegenwoordigd in 20 landen. Het biedt digitale leermiddelen voor het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs aan, naast lesvoorbereiding, vakliteratuur en literatuur. Daarnaast exploiteert de Klett Group talrijke onderwijsinstellingen, variërend van kinderdagverblijven tot scholen en afstandsonderwijs-universiteiten. De groep is tevens actief in het taalonderwijs voor volwassenen.