Lessuggesties 'emotioneel welbevinden' voor leerjaar 1 t.e.m. 6

De tijd dat de scholen dicht moesten blijven door corona, zal door iedere leerling anders beleefd zijn. De één heeft er misschien weinig last van gehad, bij een ander is er misschien iemand in de familie- of vriendenkring ziek geworden of zelfs overleden. En de onzekerheid rond corona duurt nog voort.

Het is daarom belangrijk om in gesprek te gaan met de leerlingen over wat ze hebben meegemaakt en hoe ze zich nu voelen. Het praten, ook in groepsverband, geeft vertrouwen en een veilig gevoel. Bovendien passen deze lessuggesties ook binnen de taallessen. Kinderen zijn samen bezig met taal, alleen maar ook met anderen. Samen spreken, samen met woorden in de weer zijn in een betekenisvolle context.

Hieronder vind je twee lessuggesties: voor leerjaar 1 t.e.m. 4 en voor leerjaar 5 en 6. Die geven je inzicht in de beleving en gevoelens van leerlingen rond corona, na terugkomst op school.

 

Leerjaar 1 t.e.m. 4: de Smiley Rups of Emoji Rups

Benodigdheden

Kopieerblad smileys (PDF)
voor iedere leerling 2 x printen


Werkblad rups (PDF)
voor iedere leerling

Werkwijze

Het is bedoeling dat leerlingen in het lijf van de rups via smileys aangeven wat ze meegemaakt en gevoeld hebben in de coronatijd. In de kop van de rups hoe ze zich nu voelen. Van links naar rechts zou de opdracht kunnen zijn:

 • Hoe heb je de coronaperiode grotendeels ervaren? (1 smiley van emotie)
 • Wat is er gebeurd in deze periode:
  Heb je iets bijzonders meegemaakt? (smiley uitroepteken)
  Zo ja, wat? (1 of 2 smileys)
  Hoe voelde je je daarbij? (1 smiley van emotie)
 • Indien niks bijzonders gebeurd:
  Wat heb je voornamelijk gedaan? (1 of 2 smileys van bezigheid)
  Hoe voelde je je daarbij? (1 smiley van emotie)
  In kop: hoe voel je je nu? (1 smiley van emotie)


De invulling gebeurt dus met smileys, die in ieder geval bij de kop vastgemaakt worden met 2 knijpertjes (de sprieten van de rups), omdat het gevoel van nu per dag kan veranderen. Ze kunnen de kop dus elke dag een andere invulling geven. De invulling van de overige smileys kan ook met knijpertjes (de pootjes van de rups) of gewoon opgeplakt worden.

Persoonlijk ingevulde rups

Onderstaande ingevulde rups betekent (van links naar rechts):

Ik ben tijdens de coronaperiode grotendeels bang geweest. Ik heb bijzondere dingen meegemaakt, namelijk:

 • er is iemand ziek geweest door corona
  (in gesprek nagaan wie dat was);
 • er is ook iemand dood gegaan;
 • ik voelde me daarbij verdrietig.
 • Nu voel ik me redelijk (neutraal).

rups-emotioneelwelbevinden

Gebruik als aanleiding voor gesprekken

De rups kan op het bureau van de leerling liggen. Er zijn diverse manieren waarop het gesprek kan worden aangegaan. In eerste instantie zou je langs de tafels kunnen lopen om een eerste beeld te krijgen van wat elke leerling heeft meegemaakt. Dan vragen stellen, zoals: 'Wie is in de afgelopen periode vooral bang/ verdrietig geweest?', 'Wie wil daar iets over vertellen?', 'Wie heeft iets bijzonders meegemaakt?', enz.

In subgroepjes kun je bepaalde kinderen die dezelfde ervaringen hebben gehad bij elkaar plaatsen (op afstand!). Zo kunnen ze met elkaar hun ervaringen en gevoelens delen, onder leiding van jou als leerkracht. Het gaat dan vooral om kinderen die iets bijzonders hebben meegemaakt of die de afgelopen periode bang of verdrietig zijn geweest. Ze kunnen hun rups omhoog houden als ze hem willen toelichten.

Individueel kun je ook nog aandacht schenken aan kinderen die heftige zaken hebben meegemaakt, zoals overlijden van een familielid. In ieder geval zijn er veel aanknopingspunten. De rups dient vooral om snel inzicht te krijgen. Belangrijk is ook dat je bespreekt hoe je met de betreffende gebeurtenissen en emoties kunt omgaan. Mogelijk moeten voor enkele kinderen vervolggesprekken plaatsvinden.

Leerjaar 5 & 6: De Spanningsboog

Benodigdheden

Kopieerblad smileys (PDF) 
voor iedere leerling 2 x printen

Werkblad De Spanningsboog (PDF)
voor iedere leerling

Werkwijze

De leerlingen vullen hun eigen beleving en gevoel in via de afbeelding van een pijl en boog. Dat gaat op de volgende wijze.

emotioneelwelbevinden-spanningsboog

Wil je deze lessuggesties nalezen, printen of bewaren,
download hier het pdf-bestand: 

Lesbestand spanningsboog (PDF)