Leverings- en verkoopsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Levering gebeurt rechtstreeks aan en voor rekening van de gebruiker. Bij deelzendingen worden slechts één keer verzendingskosten aangerekend in functie van het nettogewicht (zonder verpakkingsmateriaal).

Bij bestellingen vanaf € 250 (nettobedrag) worden geen verzendingskosten aangerekend. Het uitleveren van bestellingen wordt door een externe distributeur verzorgd. De leveringsdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens tussen 9 en 16u. Kosten i.v.m. levering worden door Uitgeverij Zwijsen uitdrukkelijk vermeld bij (online) bestellingen.

Extra informatie met betrekking tot de levering van jouw bestelling (contactpersoon, mobiel nummer, afwijkend leveringsadres, wegenwerken, sluitingsdagen...) garandeert een nog betere service!

  

Leveringsvoorwaarden abonnementen Rompompom - maan roos vis

Levering gebeurt rechtstreeks aan de school. De levering van abonnementen op school gebeurt steeds gratis en in een aparte zending, los van foliomateriaal methodes en aanverwante producten. Bij bestellingen van abonnementen via de school worden geen verzendingskosten aangerekend. Het uitleveren van de bestellingen wordt gratis door een externe distributeur verzorgd. Het abonnement van Rompompom/maan roos vis verschijnt 10 keer per schooljaar. Aan het einde van het schooljaar wordt het lidmaatschap vanzelf beëindigd. Rompom/maan roos vis zijn alleen verkrijgbaar met een abonnement.

De 10 nummers worden maandelijks geleverd tijdens de schoolmaanden. De leveringsdata van de 10 nummers zijn raadpleegbaar via:

Eventuele wijzigingen in het verzendschema zijn voorbehouden, zonder voorafgaand bericht. Extra informatie met betrekking tot de levering van jouw bestelling van de abonnementen (contactpersoon, mobiel nummer, afwijkend leveringsadres, wegenwerken, sluitingsdagen...) garandeert een nog betere service! Bij foutieve levering kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@uitgeverijzwijsen.be of T 03 205 94 94.

 

Verkoopsvoorwaarden

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien facturen binnen 30 dagen na einde maand factuurdatum niet worden voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

Partijen gaan er uitdrukkelijk met akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 75 mogen bedragen. In geval van geschil is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend

 

Prijzen

De prijzen zijn geldig tot 31.12.2018. Alle prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.