Prijzen online software

Algemeen

Uitgeverij Zwijsen België ontwikkelt software die aansluit bij de verschillende methoden. De  Leerkrachtassistent, Digiregie, Toetssite en Oefensoftware worden aangeboden onder de vorm van een abonnement.

Je kunt elke online softwarelicentie  - eenmalig  - 3 maanden kosteloos uitproberen. Behoudens tegenbericht wordt je uitprobeerperiode na 3 maanden stopgezet. Beslis je het werken met de software verder te zetten, dan ontvang je de factuur voor een jaarabonnement op de softwarelicentie van je methode. 

Een online software-abonnement sluit je altijd af voor één schooljaar. Heb je een jaarabonnement in gebruik, dan wordt het abonnement automatisch verlengd na dat schooljaar. Je kunt dit abonnement altijd opzeggen. In dat geval vervalt je abonnement per 31 juli van dat schooljaar. Je kunt een abonnement ook starten in het midden van het schooljaar, bijvoorbeeld vanaf januari. Je betaalt dan van januari tot juni van dat jaar circa 60 % van de totale prijs.

Bestel jouw software  Aanmelden software  Aanmelden leerlingmenu

Voor al je technische vragen over onze offline en online software mail je naar software@uitgeverijzwijsen.be.

Veilig leren lezen kim-versie (2014)

 • Leerkrachtassistent: € 210

 • Digiregie: € 145

 • Oefensoftware school: € 340

 • Oefensoftware thuis: € 115

 • Totaalpakket online software:  810,00   € 695,00

  (licenties voor één schooljaar)

Zie zo Taal 2014

 • Leerkrachtassistent: € 50 (prijs per leerjaar)

Zie zo Spelling 2014

 •  Leerkrachtassistent: € 30 (prijs per leerjaar)

Zie zo Spellingspeurder

 • Oefensoftware: GRATIS (prijs per leerjaar)

Estafette (editie 2009)

 • Leerkrachtassistent: € 111
 • Toetssite: € 48

zoWISo

 • Jaarabonnement software voor leerkrachten en leerlingen: € 125

Dag Loeloe! Dag Pompom!

 • Software Dag Loeloe!: € 99
 • Software Dag Pompom!: € 99

  (licenties voor één schooljaar)

Veilig leren lezen 2de maanversie (2003)

 • Leerkrachtassistent: € 202

 • Toetssite: € 70

 • Lezen met Zoem Online: € 184

  (licenties voor één schooljaar)

 Veilig stap voor stap

 • Leerkrachtassistent: € 202
 • Toetssite: € 70

  (licenties voor één schooljaar)

ik pen!

 • Leerkrachtassistent: € 89 (licentie voor één schooljaar)

Studio taal

 • Online software: € 125 (licentie voor één schooljaar)