Privacy in digitale leermiddelen

Download de Verwerkersovereenkomst van Uitgeverij Zwijsen.

Kijk ook bij:

 

Verwerking persoonsgegevens van digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk en differentiatie te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen én het beleid wordt gedeeld in België.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Zwijsen, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen en schoolmedewerkers (Gebruikers) door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Deze gegevens en eventuele andere gegevens waarover Zwijsen beschikt doordat Gebruikers gebruik maken van een Dienst, worden door Zwijsen verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole, verbetering van het digitale Leermiddel en Dienst én ter ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. De persoonsgegevens worden ten behoeve hiervan anoniem verwerkt.

Educatieve uitgeverijen, waaronder Uitgeverij Zwijsen België n.v., die digitale leermiddelen aanbieden zijn zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen onze sectororganisatie GEWU en respecteren die als uitgeverij. Meer informatie: www.privacyinonderwijs.be

 

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Een onderwijsinstelling is in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Zwijsen is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Zwijsen altijd zorg dragen voor een passende beveiliging en anonimisering van (persoons)gegevens.

Download en onderschrijf in bijgaand document de verwerkersovereenkomst met Uitgeverij Zwijsen.

Details over de bescherming van de privacy van (persoons)gegevens in digitale leermiddelen van Uitgeverij Zwijsen België n.v. worden omstandig uiteengezet bij het nemen van een licentie op één van deze producten of diensten.