Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen met lezen?

Enkele tips om thuis met plezier te oefenen.

De kerstvakantie start een weekje vroeger, dus extra tijd voor leesplezier. Ouderbetrokkenheid is daarbij een belangrijke factor. Als ouders thuis samen met hun kind lezen en leesactiviteiten doen, heeft dat bij jonge kinderen een gunstige invloed op de leerresultaten. Hoe kan een ouder het concreet aanpakken? Enkele tips die jij als leerkracht kunt meegeven.

Lezen op school of lezen thuis: een verschil in aanpak

De leerkracht blijft centraal staan als het gaat om instructie en begeleiding. Thuis gaat het om spelen van klank- en taalspelletjes, voorlezen, samenlezen, het lezen stimuleren en het leren lezen ondersteunen. De nadruk van het thuis oefenen ligt op het plezier om samen met leesactiviteiten bezig te zijn. Ouders kunnen voldoende ‘taal bieden’ aan hun kind door met hen te spelen, lezen, zingen of praten ook als dit in een andere thuistaal gebeurt. Ouders kunnen samenlezen met hun kinderen, maar kunnen hen ook stimuleren om zelf te lezen. Hoe leert mijn kind lezen?

Hoe leert mijn kind lezen?

Hoe bereik je dat, zonder druk te leggen op de ouders en op de kinderen?Een belangrijke voorwaarde is informeren en geïnformeerd worden. Als ouders weten hoe hun kind leert lezen, welke letters het kind telkens leert en hoe ze hun kind kunnen begeleiden tijdens het oefenen, dan voorkom je al een pak frustraties. De ouderbrieven bij Veilig leren lezen zijn een voorbeeld van hoe je ouders per kern kunt informeren.

Oefenen en toch leesplezier beleven

Naast informatie over het leesproces werken volgende tips het leesplezier in de hand:

  • Geniet samen van een leesboek. Praat over de titel en illustraties. Maak het kind nieuwsgierig door te vragen: wat zou er gebeuren, denk je?
  • In de klas past het kind het zoemend lezen toe. Dit is een leesstrategie om tot correct en vlot lezen te komen. Ouders kunnen deze voorbeeldstrategie ook toepassen bij het lezen thuis.
  • Help het kind met een vast, herkenbaar schema. Lees de oefenstof eerst voor, lees vervolgens samen hardop en laat tenslotte het kind dezelfde oefenstof zelf lezen.
  • Een andere manier van samen lezen is om en om een zin lezen.
  • Met de oefensoftware van Veilig leren lezen kunnen kinderen thuis zelfstandig oefenen. Als leerkracht houd je de regie en bepaal je in welke kern en met welke onderdelen de kinderen zelfstandig kunnen oefenen. Ze krijgen directe feedback.

    vll-leerlingsoftware-digitaalpleintje

  • Leren kan ook door te spelen. Bijvoorbeeld een memospel spelen waarbij kinderen uitgedaagd worden om woordjes te lezen en hun woordenschat te vergroten. Of met de magnetische letterdoos woorden en zinnen maken en lezen.

 

Nog meer praktisch toepasbare tips vind je in het stappenplan ‘Thuis helpen met lezen’.

Download het stappenplan

 

Voorlezen blijft belangrijk

Vaak stoppen ouders met voorlezen als hun kind leert lezen. Maar het is belangrijk dat ouders blijven doorgaan met voorlezen bijvoorbeeld voor het slapengaan. Het is niet alleen gezellig om voor te lezen aan kinderen. Voorlezen heeft ook een positieve uitwerking op belangrijke zaken als: woordenschat, leesbegrip en leesplezier.

Voorlezen is ontzettend belangrijk, ook al kunnen kinderen zelf goed lezen. Ouders met een andere thuistaal, lezen best voor in de taal die ze het best beheersen. Geef de tip aan de ouders om te praten over het verhaal. Daarbij is het niet de bedoeling om te controleren, maar om samen met het kind te ontdekken wat het verhaal teweegbrengt.

Tenslotte: stimuleer ouders om samen met hun kind naar de bib te gaan. Ze vinden er leesseries die aansluiten bij de methode. Voor ouders is het wellicht handig om weten dat elke kern bij Veilig leren lezen een specifieke kleur heeft. Dat maakt het zoeken in de bib wat makkelijker.

 


Bron:
Ik wil mijn kind thuis helpen met lezen - E. Koekebacker en I. van Loosbroek
Ouderbetrokkenheid - H. Lucas

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Taal, Lezen, Eerste leerjaar