Ken jij de Katern Buitengewoon Onderwijs bij Veilig leren lezen al?

In het reguliere basisonderwijs geldt dat kinderen met Veilig leren lezen kim-versie in een schooljaar minimaal AVI-niveau E3 bereiken. In het buitengewoon lager onderwijs (BuLO) zijn er vaak factoren die het reguliere verloop van het lesprogramma kunnen beïnvloeden. Dat vraagt om een aangepast gebruikt van de methode. Lees dus zeker de Katern Buitengewoon Onderwijs.

Katern_BuLO_VLLKen jij de Katern Buitengewoon Onderwijs al?

In Veilig leren lezen Katern Buitengewoon Onderwijs staan adviezen beschreven, die voor het merendeel van de scholen buitengewoon lager onderwijs (BULO) gelden.

De nodige aanpassingen blijven echter sterk afhankelijk van de specifieke leerlingkenmerken en dus van de specifieke zorg binnen de diverse types waarin het BuLO is ingedeeld.

Je kunt de Katern Buitengewoon Onderwijs vinden in Digiregie onder Naslag, Artikelen.
(voor Veilig leren lezen kim-gebruikers)

 

Download Veilig leren lezen Katern Buitengewoon Onderwijs

 

 

 

 

Veilig leren lezen kim-versie toepassen in het Buitengewoon lager onderwijs

Bij de ontwikkeling van de methode Veilig leren lezen kim-versie is uitgegaan van een didactiek die voor alle kinderen werkt om goed, vlot en vloeiend te leren lezen. De methode is zo ontwikkeld, dat er voor elk kind voldoende materialen en oefeningen zijn. Ook de zwakste leerling leert met deze methode lezen. Zeker als er optimaal wordt gebruikgemaakt van de differentiatiemogelijkheden.

 

“De automatiseerlijn voor technisch lezen en spellen is zo sterk opgebouwd, dat die geen extra aanpassing vraagt.”

bij_zoem-vliegt-met-vlinder_lt_fc

De werkwijze van intensiveren en doelgericht werken kan worden toegepast in het BuLO. Het gebruik van Veilig leren lezen kim-versie in het BuLO vraagt wel om aanpassingen.

Een aanpassing van de didactiek is echter niet noodzakelijk. De automatiseerlijn voor technisch lezen en spellen is zo sterk opgebouwd, dat die geen extra aanpassing vraagt. Niet het aanbod zelf, maar het tijdpad van dat aanbod vraagt om aanpassingen.

 

Benieuwd naar de adviezen en meer praktische toepassingen?
Neem de Katern Buitengewoon Onderwijs zeker een keer door.

 

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Eerste leerjaar