Het belang van ouderbetrokkenheid bij het leren lezen

Kinderen in het eerste leerjaar profiteren van een positieve betrokkenheid van hun ouders

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk in het eerste leerjaar en met name bij het leren lezen. Niet alleen vanwege de wens om ouders meer bij het onderwijs van hun kind te betrekken, maar ook omdat jonge kinderen profiteren van een positieve betrokkenheid van hun ouders. Als ouders belangstelling tonen voor wat hun kind op school leert en thuis samen activiteiten doen die aansluiten bij wat er op school gebeurt, heeft dat vooral bij jonge kinderen een positieve invloed op hun leerresultaten.

 • Ouderavond

  Wellicht heb je al een ouderavond georganiseerd. Kinderen willen graag aan hun ouders laten zien wat ze op school geleerd hebben. Ouders zijn beter in staat om hierop te reageren als ze goed geïnformeerd zijn over wat er op school gebeurt.

  Ouders kunnen op zo’n ouderavond ook kennismaken met allerlei materialen die bij het leesonderwijs gebruikt worden. Een demonstratie van het werken met het digitale schoolbord en een demonstratie van de leerlingsoftware zal voor de meeste ouders een boeiende kennismaking zijn.

 • Thuisversie software

  Een andere manier om ouderbetrokkenheid te realiseren is het gebruikmaken van de thuisversie van de software bij Veilig leren lezen kim-versie. Beschik je over een licentie met thuisversie, dan kunnen je leerlingen ook thuis aan de slag met het computerprogramma voor woordenschat (vanaf kern start) en het computerprogramma voor lezen en spelling (vanaf kern 1).

  Ouders hebben zo de gelegenheid om te zien wat hun kind op school leert. Samen thuis oefenen krijgt een speelser karakter, werkt stimulerend en heeft een positief effect op de leesresultaten van het kind.

 • Voorlezen blijft belangrijk

  Ouders stoppen vaak met voorlezen als hun kind leert lezen. Maak van de ouderavond of een oudercontact gebruik om ouders te motiveren om te blijven voorlezen. Even tien minuten voorlezen voor het slapengaan: kinderen zullen zich dit ritueel levenslang herinneren.

  Voorlezen heeft bovendien een positieve uitwerking op belangrijke zaken als woordenschat, leesbegrip en leesplezier.

 

Lees het volledige artikel Ouderbetrokkenheid bij Veilig leren lezen.

In het artikel Ouderbetrokkenheid bij Veilig leren lezen (Huub Lucas) in MijnZwijsen, vind je nog meer mogelijkheden en informatie om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen.

Download het artikel via MijnZwijsen. (voor Veilig leren lezen kim-gebruikers)

Je kan het artikel ook vinden in Digiregie. (voor Veilig leren lezen kim-gebruikers)

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Eerste leerjaar