Plezier beleven doet kinderen groeien, ook bij het Veilig leren lezen.

Aanvankelijk lezen is heel belangrijk. In onze maatschappij hangt immers alles vast aan lezen. Ook motivatie speelt een belangrijke rol. Motivatie is alles.

Kristof De Waegemaeker is directeur van basisschool ‘De Regenboog’ in het Gentse Wondelgem, een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat merkt hij aan de groei die zijn school kent.

Kristof is van mening dat aanvankelijk lezen heel erg belangrijk is. In onze maatschappij hangt immers alles vast aan lezen. Niet goed kunnen lezen levert heel wat problemen op. Daarom besteden de kleuterjuffen in De Regenboog al veel aandacht aan ontluikende geletterdheid ter voorbereiding op het aanvankelijk lezen. Na de overstap naar de lagere school blijft het team focussen op het uitbouwen van de leesvaardigheid bij alle leerlingen.

Om hun leerlingen nog beter te begeleiden in het leren lezen, overtuigde het schoolteam hun directeur om over te stappen van Veilig leren lezen 2de maan-versie naar Veilig leren lezen kim-versie. Eerst hield hij de boot af. Uiteindelijk ging Kristof toch overstag en daar heeft hij geen spijt van. Hier is zijn verhaal.

Leren lezen als een trein

Ik heb zelf twee kinderen, die schoollopen op De Regenboog. Mijn dochter leerde lezen met de 2de maan-versie, mijn zoon met de kim-versie. Ik merk als ouder toch wel een verschil tussen beide methodes. De materialen uit de kim-versie zijn veel aangenamer om mee te werken als kind. Mijn jongste heeft al sinds de start meer plezier in het lezen. Het lezen liep bij hem als een trein. Hij grijpt sneller naar een boek dan zijn zus. Dat was al zo in het eerste leerjaar. ’s Avonds moest hij 10 minuten lezen. Dat vond hij leuk. Bij mijn dochter gingen die leesbeurten vaak gepaard met tranen. En zelfs nu zal zij het lezen van een boek zo lang mogelijk uitstellen.

“Ik merk als ouder toch wel een verschil tussen beide methodes. De materialen uit de kim-versie zijn veel aangenamer om mee te werken. Mijn jongste heeft al sinds de start meer plezier in het lezen.”

Niet alleen als ouder merk ik verschillen. Ook op schoolniveau zie ik de verschillen in leesontwikkeling bij de maan- en de kim-versie.

Onze leerlingen komen niet naar het eerste leerjaar met een blanco blad. In de kleuterschool werkten ze al rond ontluikende geletterdheid. Ze hebben al een flinke weg afgelegd, voordat ze starten in de lagere school. Het leren lezen in het eerste leerjaar is dus een voortzetting van wat ze geleerd hebben. En dat gaat prima met de Veilig leren lezen kim-versie.

Toch geven leerkrachten aan dat de eerste maanden met Veilig leren lezen kim-versie heel intens zijn. Deze nieuwe versie maakt gebruik van een andere methodiek, waarbij de uitdaging volgens de leerkrachten in het begin groot is. De kinderen ervaren dat zelf niet zo. Zij vinden het super dat het leren lezen vooruitgaat, dat ze die elementaire leeshandeling beet hebben. Na een half jaar hard werken zijn ze vertrokken en beleven ze heel snel plezier aan het lezen.

Het leesplezier is met deze methode enorm verhoogd. En uit de AVI-testen leiden we af dat ook de leesresultaten flink de hoogte in zijn gegaan. Heel wat kinderen boeken meer vooruitgang dan vroeger. Zelfs ondanks de lockdown zijn de resultaten beter dan met de oude versie.


“Het leesplezier is met deze methode enorm verhoogd. En uit de AVI-testen leiden we af dat ook de leesresultaten flink de hoogte in zijn gegaan. Heel wat kinderen boeken meer vooruitgang dan vroeger.”

Leesplezier … Kristof De Waegemaeker, directeur, samen met zijn kinderen
Leesplezier … Kristof De Waegemaeker, directeur, samen met zijn kinderen


Motivatie is alles

Graag trek ik mijn verhaal even open naar de wereld van de muziek. In mijn vrije tijd sta ik aan het hoofd van een kinderkoor. Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het musiceren en het zingen. Zodra ze plezier beleven, gaan ze vanzelf groeien. Met leren lezen is dat hetzelfde. Eigenlijk met alles in je leven. Intrinsieke motivatie brengt je het verst. Wat niet betekent dat je kinderen soms mag aanmoedigen.

Ook zorgen we met ons team voor motiverende projecten. Ik denk dan aan de integratiemomenten, waarbij een kind van het eerste leerjaar terugkeert naar de kleuterklas om iets voor te lezen. De oudere kinderen doen dat ook tijdens de voorleesweek. Zij trekken dan met een voorleesboek naar de jongere klassen. Ze zijn de leesmaatjes uit het vijfde en zesde leerjaar die de rol van leescoach op zich nemen voor kinderen uit het tweede en derde leerjaar.

Voor ieder wat wils

De Regenboog is een heel diverse school. Dat vormt een flinke uitdaging voor mijn team. Ik vind het geweldig om te zien hoe mijn leerkrachten zich dagelijks fantastisch blijven inzetten en samen moeilijkheden overwinnen. En dat is nodig, want de diversiteit bij onze leerlingen zorgt voor grote niveauverschillen. Wij hebben flink wat SES-leerlingen, waarvoor we met ondersteuners werken. De nood aan zorgtrajecten is groot.

Het is fijn dat de Veilig leren lezen kim-versie voorziet in voldoende differentiatiemateriaal. Zowel naar beneden als naar boven toe (zon-niveau) kan de leerkracht opdrachten op verschillende niveaus aanreiken. Dat is interessant om de leerlingen gemotiveerd te houden.


Naast de differentiatie, die de Veilig leren lezen kim-versie voorziet, nemen wij als school ook maatregelen om ieder kind de beste kansen te geven. Leerlingen, die zich moeilijk kunnen concentreren, mogen een hoofdtelefoon gebruiken. Bij de klasschikking voorzien we rustige hoekjes. In hogere klassen kunnen risicolezers gebruik maken van voorleessoftware en voorzien we aangepaste toetsen. Leerlingen met dyslexie mogen toetsen mondeling afnemen. We kijken vooral waar de kinderen nood aan hebben en dan lenigen we die nood op een manier dat het voor de leerkracht ook haalbaar blijft. We doen dit niet enkel voor leerlingen die het moeilijk hebben. Ook voor kinderen waarbij het allemaal wat makkelijk loopt, zoeken we oplossingen.

Ook in het 1ste leerjaar zelfstandig aan de slag

We leren onze leerlingen ook op jonge leeftijd om zelfstandig aan de slag te gaan. Daarmee starten we al in de kleuterschool. En ja, kinderen kunnen dat al vanop jonge leeftijd. Kinderen kunnen meer dan leerkrachten vaak denken. Bij zelfstandig werken gaat het vaak meer over het aanleren van methodieken, taakspanne, wat als ik het niet weet. De werkvormen staan er centraal. Daar scoort Veilig leren lezen kim-versie ook. Dat merkte ik zelf toen ik een tijdje geleden enkele lessen in het eerste leerjaar overnam. De kinderen wisten mij precies te vertellen wat ik moest doen. Structuur zit heel duidelijk in deze methode.

 

KristofDeWaegemaeker_voorlezen

“Daar scoort Veilig leren lezen kim-versie ook. Dat merkte ik zelf toen ik een tijdje geleden enkele lessen in het eerste leerjaar overnam. De kinderen wisten mij precies te vertellen wat ik moest doen. Structuur zit heel duidelijk in deze methode.”

 

Aanrader

Overstappen naar Veilig leren lezen kim-versie vraagt een serieuze investering van de school, maar het loont wel. Een van de belangrijkste zaken is dat deze methode wetenschappelijk onderbouwd is. Dat viel mij op tijdens een van de eerste infomomenten. Dr. Astrid Geudens toonde duidelijk de koppeling van de methode met de meest recente wetenschappelijke inzichten aan. Ook de volledige digitale back-up is een meerwaarde. De bordboeken worden veelvuldig gebruikt. De leerlingen vinden veel oefenmateriaal online. De online oefensoftware wordt in de klas gebruikt, maar ook thuis kunnen ze ermee aan de slag. Mijn zoon vond die trouwens geweldig. Ik herinner me dat hij maar wou blijven oefenen. Door te oefenen verzamelde hij punten. Zo gingen er voor hem meer poorten in de oefensoftware open en kon hij zijn boomhut inrichten.


“Deze methode weet de leerlingen echt te motiveren. En motivatie is alles. Als kinderen gemotiveerd zijn, gaan ze ver geraken.”

Kortom, wij zijn tevreden dat we de overstap naar Veilig leren lezen kim-versie gezet hebben. Deze methode weet de leerlingen echt te motiveren. En motivatie is alles. Als kinderen gemotiveerd zijn, gaan ze ver geraken.

 

Met dank aan Kristof De Waegemaeker voor het interview.

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Eerste leerjaar