Terug naar school met Veilig leren lezen … spannend!

Met Veilig leren lezen kim-versie leg je in alle omstandigheden de béste basis voor de verdere lees-en taalontwikkeling. Hoe doe je dat na de lockdownperiode?

Deze week komen heel wat van je leerlingen terug naar school … spannend! Een speciaal moment in deze bijzondere tijd.

Iedereen is blij om elkaar weer te zien, maar hoe pak je dat praktisch aan? 
Hoe besteed je op verantwoorde wijze de tijd die je rest aan leesonderwijs? 


Tips en materialen voor een goede herstart aanvankelijk lezen in het 1ste leerjaar

Met Veilig leren lezen kim-versie helpen we je aan de hand van tips en materialen, gerichte keuzes te maken bij:

  • Hoe breng je de beginsituatie in kaart?
  • Hoe herhaal je de leerstof van de afgelopen lockdownperiode?
  • Welke keuzes moet je maken om de gewenste doelen voor aanvankelijk lezen te bereiken?


Wil je elk kind met plezier weer aan het lezen brengen?

Ga dan aan de slag met het opstartprogramma Veilig leren lezen kim-versie.

Download het opstartprogramma

 

Met Veilig leren lezen kim-versie zorgen we er in alle omstandigheden voor, dat jij de beste basis legt voor de verdere lees- en taalontwikkeling van kinderen.

Nog veel lees- en leerplezier dit schooljaar.

 

Wil je elk kind met plezier weer aan het lezen brengen?

 

 

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, taal, lezen