Veilig leren lezen-tips spelend leren kern 8: bevordering leesbegrip

Tekenen wat je leest: een activiteit die het leesbegrip bevordert.

In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting bij Veilig leren lezen kim-versie worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van lezen, spellen en creatief schrijven. Als gebruiker kun je het volledige artikel per kern telkens terugvinden in Digiregie. Ga in je klas aan de slag met het samenstellingenspel of de lees-en-tekenopdracht die het leesbegrip bevordert.

Hieronder staan alvast twee tips beschreven bij kern 8, namelijk:

 • Lees-en-tekenopdracht
 • Samenstellingenspel


Lees- en-tekenopdracht

Tekenen wat je leest is een activiteit die het leesbegrip bevordert. Bij de opdracht Teken wat je leest
moeten
kinderen zich een voorstelling maken van wat ze lezen. Dat is een belangrijke vaardigheid die het begrijpend lezen ondersteunt.

Voorbereiding:
 • Print de leerkrachttekst, kopieerblad 1.
 • Print de voorbeeldoefening, kopieerblad 2, voor alle kinderen.
 • Print kopieerblad 3 voor alle kinderen.
 • Leg kopieerblad 3 klaar op een stapel en zet er kleurpotloden of stiften bij.


Download kopieerblad 1
Download kopieerblad 2
Download kopieerblad 3

Klassikale instructie:
 • Begin met het voorlezen van het eerste tekstje op kopieerblad 1.
 • Zeg tegen de leerlingen dat je dit tekstje nogmaals zult voorlezen. Vraag of ze in hun hoofd een foto willen maken van wat ze voor zich zien als ze deze tekst horen.
 • Geef beurten: wat zien de kinderen voor zich?
 • Behandel zo ook tekst 2 en 3 op kopieerblad 1.
 • Deel vervolgens de voorbeeldoefening, kopieerblad 2, uit.
 • De kinderen lezen het verhaaltje. Bespreek samen de opdracht: de leerlingen moeten zo dadelijk een tekening maken bij wat ze gelezen hebben. Vraag hen of ze in hun hoofd een foto kunnen maken van wat ze voor zich zien als ze deze tekst lezen.
 • De kinderen lezen het verhaaltje nogmaals en voeren de opdracht uit. Bespreek klassikaal na.
 • Geef daarna de instructie bij kopieerblad 3. De leerlingen gaan nu zelfstandig aan de slag.Samenstellingenspel

In het samenstellingenspel gaan de leerlingen individueel, in tweetallen of in groepjes aan de slag met het combineren van mkm-woorden (woorden die beginnen met een medeklinker, gevolgd door een klinker en ook weer eindigen op een medeklinker).

Voorbereiding:
 • Print kopieerblad 4 op wit papier.
 • Knip het kader uit en plak het op gekleurd papier.
 • Knip alle woordjes los en lamineer ze.
 • Doe de woorden in een doosje.


Download kopieerblad 4


Klassikale instructie:
 • Geef alle leerlingen één kaartje.
 • De leerlingen lopen rond; ze houden hun kaartje onzichtbaar voor andere leerlingen vast.
 • Als het belletje/signaal gaat, zoekt elke leerling een maatje met een woord waarmee een samenstelling gemaakt kan worden.
 • Leerlingen die geen maatje kunnen vinden, gaan voor de klas staan. Zij mogen als eerste een samenstelling verzinnen met het woordje dat zij in hun hand hebben.
 • Daarna vertellen de duo’s die wel een samenstelling hebben gevonden welke dat is.

 

Benieuwd naar nog meer tips voor spelend leren bij kern 8?

Download het volledige artikel via MijnZwijsen

Je kunt het volledige artikel ook vinden in Digiregie.
(voor Veilig leren lezen kim-gebruikers)

 

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Schrijven, Eerste leerjaar