Tips voor spelend leren - kern 7, 2 leuke opdrachten voor creatief schrijven

In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting bij Veilig leren lezen kim-versie worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van lezen, spellen en creatief schrijven. Als gebruiker kun je het volledige artikel per kern telkens terugvinden in Digiregie. Hieronder staan alvast twee leuke tips voor creatief schrijven bij kern 7 beschreven.

Verhaaltjes afmaken op de magnetische letterdoos

Doel: Eenvoudige verhaaltjes schrijven door zinnen af te maken.

In kern 5 en 6 zijn opdrachtkaarten voor de magnetische letterdoos geïntroduceerd, waarmee kinderen eenvoudige verhaaltjes kunnen maken door de zinnen van het verhaaltje af te maken. De opdrachtkaarten van kern 7 zijn hier een vervolg op. De opdrachtkaart bevat nu een open opdracht: de kinderen maken de zin “weet je wat ik doe? ik … . ” af. De illustraties op de opdrachtkaarten nodigen uit tot een spannend verhaal, passend bij het thema ‘avontuur’, het thema van kern 7.

Eenvoudige-verhaaltjes-schrijven-door-zinnen-af-te-maken

 

Voorbereiding:

 • Maak een aantal kopieën van kopieerblad 7 en 8.
 • Plak de opdrachtkaarten op stevig, lila papier, formaat: 12 x 12 cm.
 • Maak en foto van deze opdracht en hang die op het planbord.

Download kopieerblad 7
Download kopieerblad 8

Klassikale instructie

 • Neem een opdrachtkaart en vertel welke illustratie er op staat.
 • Vraag of de kinderen de zinnen van de opdrachtkaart willen aanvullen.
 • Probeer de kinderen zoveel mogelijk spannende verhalen te ontlokken. Dat inspireert de kinderen die met deze opdracht aan de slag gaan.


Dierenverhaaltjes maken met behulp van een doe-kaart

Door het safaripark uit het ankerverhaal van kern 7 wordt de belangstelling voor (wilde) dieren gewekt. Leg voor de kinderen daarom een flinke stapel dierenboeken neer. Zorg voor boeken waarin één diersoort centraal staat. Het bekijken en lezen van deze boeken is de start van de opdracht “dierenverhaaltjes” maken. Met de doe-kaart kan deze opdracht helemaal zelfstandig worden gedaan. Je kunt daarvoor de doe-kaart op kopieerblad 9 gebruiken. Je kunt ook zelf zo’n doe-kaart maken met foto’s die in je eigen klassensituatie worden gemaakt. Dat zal de kinderen enorm aanspreken.

Stimuleer de kinderen meerdere dierenverhalen te maken en die te bundelen tot een boek met een mooie kaft.

Voorbereiding

 • Verzamel informatieve boeken over dieren waarin steeds één diersoort centraal staat.
 • Print kopieerblad 9, knip het kader uit en plak de doe-kaart op stevig, lila papier.
 • Maak een ruim aantal prints van kopieerblad 10. Sommige kinderen maken meerdere dierenverhalen die ze bundelen tot een dierenboek.
 • Leg stevig A4-papier klaar voor de kaft van het dierenboek en een kleiner formaat tekenpapier voor de illustratie op de kaft.
 • Maak een foto van de materialen van deze opdracht en bevestig die op het planbord.

Download kopieerblad 9
Download kopieerblad 10


Klassikale instructie:

 • Tijdens de klassikale instructie leg je de functie van de doe-kaart uit.
 • Daag de kinderen uit om helemaal zelf uit te vinden wat de bedoeling is van de opdracht.
 • Laat kinderen de gemaakte verhaaltjes voorlezen in de afronding van de les.

CreatiefSchrijven_vllkim_art_spelend_leren_k7_kopieerblad-9

Benieuwd naar nog meer tips voor spelend leren bij kern 7?

Download het volledige artikel via MijnZwijsen


Je kunt het volledige artikel ook vinden in Digiregie.
(voor Veilig leren lezen kim-gebruikers)

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Schrijven, Eerste leerjaar