Doorgaande lijn

De methoden van Zwijsen sluiten naadloos op elkaar aan en vormen zo een duidelijke en doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar.

Dag Jules!

Dag Jules!

Dag Jules! is meer dan ooit dé totaalmethode voor kleuters van 2,5 en 3 jaar, waarin alle ontwikkelingsdomeinen op een doelgerichte manier aan bod komen. Samen met klaspop Jules gaan je kleuters op ontdekking in een rijke leeromgeving en worden ze telkens weer uitgedaagd vanuit hun eigen niveau en tempo. De prikkelende materialen en gevarieerde activiteiten brengen leren tot leven in je klas.

De totaalmethode Dag Jules! is de eerste in lijn van een reeks Zwijsen-methoden die zijn opgebouwd volgens dezelfde didactische visie en aanpak, en vormt de ideale voorbereiding op de methode Dag Loeloe! voor de 2de kleuterklas.

Meer info over Dag Jules!

Dag Loeloe!

Dag Loeloe!

Dag Loeloe! is een unieke totaalmethode voor de 2de kleuterklas waarin je kleuters op een speelse manier kennismaken met alle ontwikkelingsdomeinen. De doelgerichte activiteiten dagen je kleuters telkens weer uit vanuit hun eigen belevingswereld en zijn afgestemd op de specifieke noden van élk kind. Klaspop Loeloe is niet alleen de centrale figuur van deze totaalmethode, maar ook het vriendinnetje en vertrouwenspersoon van je kleuters.

De totaalmethode Dag Loeloe! sluit aan bij de methode Dag Pompom! voor de 3de kleuterklas en vormt bovendien een perfecte voorbereiding op de Zwijsen-methoden ik pen!, Veilig leren lezen kim-versie en zWISo voor het leren schrijven, lezen en rekenen.

Meer info over Dag Loeloe!

Dag Pompom!

Dag Pompom!

In de totaalmethode Dag Pompom! neemt klaspop Pompom je kleuters mee op leerrijke avonturen doorheen alle educatieve domeinen. Zo komt leren tot leven in de 3de kleuterklas! De speelse en doelgerichte activiteiten dagen je kleuters telkens weer uit vanuit hun eigen niveau en interesses. Bovendien besteedt Dag Pompom! aandacht aan het voorbereidend schrijven, rekenen en alzijdig verkennen van letters, waardoor je kleuters optimaal zijn voorbereid om een sterke start te maken in het 1ste leerjaar.

Dag Pompom! sluit aan bij de kleutermethode Dag Loeloe! en vormt de perfecte doorgaande lijn met de methoden ik pen!, Veilig leren lezen kim-versie en zWISo voor het leren schrijven, lezen en rekenen.

Meer info over Dag Pompom!

Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen kim-versie is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle lees- en taalmethode voor het 1ste leerjaar. In deze complete taalmethode komen de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren, leesbevordering en creatief schrijven op een doelgerichte manier aan bod, waardoor je leerlingen de beste basis krijgen voor hun verdere lees- en taalontwikkeling. 

De opbouw en didactiek van Veilig leren lezen kim-versie sluiten niet alleen aan bij de kleutermethoden Dag Jules!, Dag Loeloe! en Dag Pompom!, maar vormen ook de perfecte voorbereiding op de taal- en spellingmethoden Studio Taal & Studio spelling die vanaf het 2de leerjaar beschikbaar zijn.

Meer info over Veilig leren lezen kim-versie

ik pen!

ik pen!

Met de vernieuwende schrijfmethode ik pen! ontwikkelen leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar op een aantrekkelijke en soepele manier een ergonomisch en goed leesbaar handschrift. Het eenvoudige en logisch opgebouwde letterfont sluit aan bij de psychomotorische ontwikkeling van je leerlingen, waardoor ze snel zullen komen tot het schrijven van woorden en zinnen.

Vanaf het 2de leerjaar werken de leerlingen aan hoofdletters en in het 3de leerjaar staat automatisering centraal. In het 4de leerjaar ligt de focus onder andere op het temposchrijven.

ik pen! vormt een doorgaande lijn met de leerlijn schrijven uit de kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom! en is parallel opgebouwd met de lees- en taalmethode Veilig leren lezen kim-versie voor het 1ste leerjaar. Bovendien is de methode een perfecte voorzet voor Studio taal & spelling, de taal- en spellingmethoden die vanaf het 2de leerjaar kunnen worden ingezet.

Meer info over ik pen!

Studio taal & spelling

Studio_LOGO

Met Studio taal, de taalmethode voor leerjaar 2 tot 6 breng je samen taal tot leven! Met Studio taal krijgt élke leerling zin om taal te leren op zijn niveau. Studio taal formuleert de leerdoelen in duidelijke leerlingentaal. Zo gaan ze gemotiveerd en doelgericht aan de slag met een rijk aanbod aan teksten, leuke woordenschatverhalen, taalspelletjes … Leerplezier en leerresultaat vormen hierdoor de rode draad in Studio taal.

Meer info over Studio Taal

Met Studio spelling, de spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6
krijgen leerlingen spelling al doende onder de knie. Spelling leer je al doende. In Studio spelling gaan leerlingen actief aan de slag met de aangeleerde spellingregels, zoeken ze zelf de spellingwijze van een moeilijk woord op ... Leerlingen passen de leerstof toe op herkenbare situaties. Zo zien ze zelf de relevantie van spelling in.

Meer info over Studio Spelling

zoWISo

zoWISo

De unieke didactische uitgangspunten en werkvormen van de wiskundemethode zoWISo maken je rekenlessen in alle opzichten vernieuwend. zoWISo, de vernieuwde wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6, legt de nadruk op inzicht en leerplezier in de rekenles en is in alle opzichten uniek. zoWISo bouwt verder op het sterke didactische concept van de voorganger zWISo. Op basis van jaren ervaring, kwalitatieve input van enthousiaste gebruikers en nieuwe wetenschappelijke inzichten kreeg zoWISo een update en optimalisatie waar nodig.

De wiskundemethode zoWISo sluit perfect aan bij de leerlijn rekenen uit de kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom! en kadert volledig in de unieke visie van Zwijsen op leren en onderwijs.

Meer info over zoWISo