Geschiedenis

In 1846 richt Joannes Zwijsen, die lid was van de congregatie van de fraters van Tilburg, het RKJW (Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis) op. Amper vijf jaar later, wanneer de fraters in Maaseik starten met een internaat voor dove en blinde jongens (en later ook met een lagere school), wordt de Vlaamse tak van de drukkerij opgericht. 

In 1850 geeft het RKJW haar eerste educatief materiaal uit. Het gaat om de Leesboekjes voor eerstbeginnende kinderen. Vanaf nu is kinderen leren lezen het belangrijkste doel van de fraters. Pas later in de tweede helft van de 19de eeuw komt er een uitbreiding van het vakkenpakket. Kinderen kunnen dan ook geschiedenis, aardrijkskunde, zang, vormleer en kennis van de natuur leren met de methoden van het RKJW.

De uitgeverij heeft in de loop van de jaren verschillende namen gedragen, maar in 1958 wordt ze definitief omgedoopt tot Uitgeverij Zwijsen. In Vlaanderen blijft de uitgeverij tot in de jaren 70 bekend als Uitgeverij Infoboek.

De grote Belgische doorbraak van de methoden van Zwijsen gebeurt in 1980. In dat jaar verschijnt de boom-versie van Veilig leren lezen. Later zal de methode omgedoopt worden tot het bekende maan-roos-visIn 2002 wordt Jules geboren, de klaspop die kleuters op hun allereerste schooldag verwelkomt als hun vriendje en vertrouwenspersoon.

  • 1846: Joannes Zwijsen richt de Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis op.
  • 1851: De Vlaamse tak van de Drukkerij wordt opgericht met een internaat en een lagere school.
  • 1850: het RKJW geeft haar eerste educatief materiaal uit: Leesboekjes voor eerstbeginnende kinderen.
  • 1914: De leerplicht wordt ingevoerd in België.
  • 1958: De uitgeverij wordt omgedoopt tot Uitgeverij Zwijsen.
  • 1980: De boom-versie van Veilig leren lezen verschijnt.
  • 2002: Jules wordt geboren.
  • 2014: De kim-versie van Veilig leren lezen wordt uitgebracht.