5 Speelse rekenactiviteiten voor het einde van het eerste leerjaar

De zomervakantie is in zicht … Ideaal moment om bewegend leren in te zetten tijdens de rekenlessen van het eerste leerjaar!

In dit artikel verzamelen we 5 motiverende, speelse rekenactiviteiten die je in de laatste schoolweken kunt inzetten. Zo verwerken de kinderen getallen t.e.m. 20, gaan ze aan de slag met optellen en aftrekken en oefenen ze op het lezen van de klok.

Remco Hoeymans, rekenspecialist en bewegend leren expert schreef deze tips.

 

1. Getallen springen

Bij deze activiteit werken de kinderen in kleine groepjes. Eén kind zal een aantal keer naar voor of achter springen. Elke grote sprong telt als een sprong van 10, elk klein sprongetje telt als een sprong van 1. De anderen proberen te raden welk getal er gesprongen is.

Het kind dat springt, moet goed nadenken over hoeveel grote en hoeveel kleine sprongen hij moet maken. De andere kinderen tellen met sprongen en benoemen het getal. Zo oefenen ze de getallenrij t.e.m. 20 op een actieve manier.

Tip: Laat de kinderen eerst een grote sprong maken en daarna enkele sprongetjes naar achter springen, zodat ze ook terugtellen.

2. Precies dobbelen

Dit heb je nodig:

  • Bak met blokjes
  • 4 kegels, neergezet als vierkant
  • Per groep: 3 dobbelstenen


Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef elk groepje 3 dobbelstenen. Elk groepje moet precies 12 gooien. Als ze een andere hoeveelheid gegooid hebben, mogen ze één van de 3 dobbelstenen opnieuw werpen. Ze moeten daarbij goed nadenken over het aantal ogen dat ze op de dobbelsteen nodig hebben en overleggen welke dobbelsteen ze het beste opnieuw kunnen gooien.

Lukt het ze om precies 12 te gooien? Dan mogen ze naar de bak met blokjes rennen om 1 blokje te halen. Vervolgens gaan ze opnieuw dobbelen. 

Als een poging niet lukt, dan moeten ze eerst een rondje lopen rondom de 4 kegels, voordat ze aan een nieuwe poging kunnen beginnen.

Laat de groepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk blokjes verzamelen. Het groepje met de meeste blokjes wint!

dobbelen-5speelserekenactiviteiten

 

3. Gooien maar

Dit heb je nodig:

  • Stoepkrijt
  • Ballen

Schrijf met krijt de getallen 1 t.e.m. 20 op een muur en verspreid over de speelplaats. Leg een krijtje bij elk getal dat op de grond staat geschreven. Zet de kinderen in een aantal rijen (bijvoorbeeld 3) bij de muur.

Uit elke rij gooit steeds één kind tegelijkertijd een bal tegen de muur. Na het gooien gaat het kind op de speelplaats op zoek naar het getal dat op de muur geraakt is. Daar schrijft hij/zij een optelling en een aftrekking met het getal als antwoord, én een splitsing van het getal op. Daarna legt het kind het krijtje terug en sluit weer achteraan in de rij.

krijten-5speelserekenactiviteiten

4. Boksen

De kinderen staan in duo’s tegenover elkaar. Het ene kind noemt een getal t.e.m. 10 en houdt ondertussen twee vlakke handen omhoog. Het andere kind gaat het getal splitsen, terwijl hij/zij afwisselend in de handen van de ander bokst. De kinderen wisselen regelmatig van rol.

5. Hoepel klok

Dit heb je nodig per drie leerlingen:

  • 1 hoepel
  • 1 krijtje (of getalkaartjes 1 t/m 12 als je de activiteit binnen uitvoert)
  • 1 lange en 1 korte strook papier


Verdeel de klas in groepjes van 3 en zorg dat elk groepje een hoepel heeft. In deze hoepel schrijven ze de getallen van de klok met krijt. Doe je deze activiteit binnen, dan leggen ze getalkaartjes neer.

Eén kind is tijdens dit spel de controleur en noemt het uur dat de andere twee kinderen moeten maken. De twee staan op een afstandje van de klok en lopen om de beurt met één van de papieren wijzers naar de klok. Doordat de ander op een afstandje staat, moet het kind zelf nadenken waar hij/zij de wijzer precies moet plaatsen. Zijn beide wijzers neergelegd? Dan controleert de controleur de kloktijd.

Bij een goed antwoord gaat het spel gewoon verder. Is het antwoord fout? Dan moeten ze samen het juiste antwoord bepalen. Na iedere ronde wisselen ze van rol.

 

wisseRekenen met zoWISo

Wil jij een wiskundemethode waarmee je leerlingen geboeid en betrokken houdt? Deze lesideeën zijn een goed voorbeeld van hoe leerlingen tijdens de zoWISo-lessen actief aan de slag gaan met motiverende opdrachten.

Ontdek hier meer over zoWISo en vraag een gratis digitaal pakket aan.

Download een digitaal pakket

 

 

Over de auteur: Remco Hoeymans is een ervaren leerkracht, auteur en ook Rekenspecialist en Bewegend leren expert.

 

 

Categorieën: zoWISo, Wiskunde, Eerste leerjaar