Aan de slag met de Verrijkingsbundels van Dag Jules!

Juf Freya Poppe staat voor de eerste kleuterklas in De Octopus in Roeselare. Zij heeft de Verrijkingsbundels van Dag Jules! ingezet en licht graag toe hoe ze dit heeft ervaren.

Wat hebben mijn collega en ik hier naar uitgekeken. Een methode die naast heel wat leuke en uitgewerkte thema’s ook suggesties geeft met verrijkingstips zodat we aan de slag kunnen met de oudere en/of sterkere peuters.

We stonden te popelen om de handleiding door te nemen en ermee aan de slag te gaan.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen die eenvoudig en herkenbaar gevisualiseerd worden door kaartjes. Kaartjes die je gemakkelijk kan integreren in de daglijn. Het zijn werkvormen waarbij de peuters en kleuters in duo’s of in groepjes een gesprek aangaan of een opdracht uitvoeren. De kleuters leren om niet alleen in interactie te gaan met de leerkracht, maar ook om in interactie te gaan met elkaar. Wat leren ze daar heel wat van!

De werkvormen zijn onderverdeeld in 4 categorieën rond de sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling.

Maatjespraat en groepspraat: hierbij ligt de nadruk op taal: bespreken, uitwisselen, leren om een mening te vormen …
Maatjeswerk en groepswerk: hierbij ligt de nadruk op het doen: iets creëren, constructies maken, dingen onderzoeken en proberen om samen een probleem op te lossen (eigenlijk een beetje STE(A)M) …

Enkele concrete voorbeelden:

We tonen telkens de bijhorende kaart uit de algemene kopieerbundel en hangen die aan de daglijn. Zo geraken de kleuters vertrouwd met de verschillende werkvormen.

Thema: ‘Wat doet de koe? Boe!’ (Boerderij)

Groepspraat: De kleuters hebben al uitgebreid kennis gemaakt met het verhaal van Jules. Ze krijgen elk een voorwerp uit het verhaal (stro, een koe, een flesje melk, een varken …) Om de beurt vertellen ze welk voorwerp ze hebben. Bij deze activiteit stimuleren we het verrijken van de woordenschat.
Groepswerk: Ik leg de grote vertelplaten van het verhaal in de kring. Elke kleuter krijgt een voorwerp uit het verhaal. Om de beurt komen ze naar voor, benoemen het voorwerp en leggen het voorwerp op de juiste vertelplaat.

 

Juf-freya-poppeblog2

 

Thema: ‘De kerstboom van Jules’

Maatjespraat: We nemen een dobbelsteen met insteekhoezen en vullen ze met de verhaalplaten. De ene kleuter rolt met de dobbelsteen en benoemt wie of wat er te zien is op de bovenliggende kaart: ‘Jules’. De andere kleuter gebruikt het in een zin: ‘Jules neemt een rode kerstbal’. Hierna wordt de dobbelsteen doorgegeven aan de andere kleuter.

Maatjeswerk: Twee kleuters krijgen een verzameling kerstballen die ze sorteren volgens kleur met behulp van bakjes of hoepels. Ze bespreken of de kerstballen bij elkaar in dat bakje of die hoepel gelegd mogen worden.

Thema: ‘Dag school!’

Maatjespraat: De kleuters nemen hun boekentas en gaan per twee zitten. Ze nemen om de beurt iets uit hun boekentas. De ene kleuter benoemt het voorwerp: ‘Ik heb een banaan mee, wat heb jij?’ waarop de andere kleuter antwoordt.
Groepswerk: Samen vullen we de lege boekentas van Jules met voorwerpen die daarin thuishoren. Om de beurt nemen de kleuters een voorwerp (een hamer, een appel, een schoen, een drinkfles …) Hoort het voorwerp in de boekentas, dan mogen de kleuters het voorwerp in de boekentas steken.

Groepspraat: Ik vul een dobbelsteen met foto’s van de kleuters die deelnemen aan de groepspraat (deze keer zijn er 6 kleuters die deelnemen). Ik leg de kentekens van diezelfde kleuters in de kring. Om de beurt gooien de kleuters met de dobbelsteen. De kleuter die gegooid heeft, kijkt goed welke foto er te zien is en zegt de naam van de kleuter. De andere kleuters wijzen nu naar het passende kenteken van die kleuter en ze verwoorden: ‘De giraf (kenteken) hoort bij (naam van de kleuter).

We kunnen alvast niet wachten om dit schooljaar weer aan de slag te gaan met de Verrijkingsbundels. Wat een aanwinst!

 

Ontdek nu zelf de verrijkingsbundels van Dag Jules!

verrijkingsbundels-julesDe Verrijkingsbundel bevat per themamap van Dag Jules! telkens een algemene toelichting, per thema uitgewerkte verrijkingstips met bijbehorende kopieerbladen en een algemene kopieerbundel.

Elke Verrijkingsbundel bevat ca. 220 pagina's en bieden we aan voor slechts € 79. Koop je de 3 Verrijkingsbundels samen, dan geniet je een speciale prijs!

Ontdek in onze webshop

 

 

Categorieën: Dag Jules, Kleuteronderwijs