Aan de slag met Veilig gespeld

Veilig gespeld is zelfstandig verwerkingsmateriaal binnen de leerlijn spelling van Veilig leren lezen kim-versie. De elf Veilig gespeld-boekjes, corresponderend met de kernen 1 t.e.m. 11, behoren tot het basismateriaal van de methode. Leerlingen oefenen met het spellen van woorden en zinnen. De inhoud van Veilig gespeld sluit naadloos aan op de spellingdoelen die tijdens de instructie en het dictee centraal staan.

Veilig gespeld heeft 3 typen pagina’s:

Herhaalpagina

Op de herhaalpagina worden de laatste letters of woordtypen herhaald. Vanaf kern 2 worden alle woorden in een zin aangeboden. Het doelwoord is groter weergegeven dan de rest van de zin en blauw gemarkeerd. Enkel het doelwoord wordt gespeld.

aandeslagmetveiliggespeld1
Veilig gespeld, kern 2

Basispagina

Op de basispagina wordt de nieuwe letter of het nieuwe woordtype naast zogenoemde ‘triggers’ ingeoefend. Dat zijn woorden waarin letters zijn verwerkt die lijken op de nieuwe doelletter, klank of het nieuwe woordtype, of slechts minimaal van elkaar verschillen (bijv. ‘pot’ – ‘poot’). Op die manier ontstaat een rijk oefenaanbod. De extra aandacht die daarbij nodig is, kan het inslijpen van kwaliteitsvolle teken-klankkoppelingen versterken. Alle basispagina’s bestaan uit zes woorden.

aandeslagmetveiliggespeld2
Veilig gespeld, kern 2

Snuffelpagina

Op deze pagina mogen kinderen aan een hoger niveau ‘snuffelen’. De pagina is te herkennen aan het picto van de hond met snuffelneus. Tot en met kern 5 is het snuffelniveau mmkm en mkmm. In kern 6 komen ook mmkmm-woorden aan bod. Vanaf kern 7 gaat het snuffelniveau geleidelijk omhoog.

aandeslagmetveiliggespeld3
Veilig gespeld, kern 2

Differentiatiemogelijkheden

Voor Veilig gespeld is er geen onderscheid in zon- en maanniveau. Dat komt omdat de basisdoelen van spelling identiek zijn voor het zon- en het maan-niveau. Binnen het boekje zijn uiteraard wel differentiatiemogelijkheden verwerkt.

  • Alle leerlingen maken de basispagina’s, maar de herhaal- en snuffelpagina’s kun je inzetten naar behoefte. Leerlingen die uitgedaagd moeten worden, kunnen snuffelen; leerlingen voor wie herhaling belangrijk is, kunnen herhalen.
  • Ook het werken in duo’s biedt mogelijkheden tot differentiatie. Als een leerling veel moeite heeft met spelling, kun je eventueel bewust de keuze maken om hem/haar iedere keer te laten starten als lezer. Zo krijgt die leerling eerst visuele input, voorafgaand aan het auditieve dictee.
  • Heb je leerlingen in jouw klas die nog moeite hebben met schrijfmotoriek? Naast het zelf schrijven, kunnen leerlingen Veilig gespeld ook op de Magnetische letterdoos maken. Ze spellen zo met letters die dezelfde vorm hebben als de leesletter. Het pakken en opruimen van de letters bevordert bovendien het inzicht in de letterfamilies, wat weer ten goede komt aan de automatisering van de teken-klankkoppeling.

 

Tip


In Digiregie vind je onder het tabblad ‘Lesgeven > Extra lesmateriaal’ diverse stramienbladen voor Veilig gespeld die je kunt gebruiken als jouw leerlingen de woorden zelf schrijven, maar je een schriftje niet handig vindt. Bovenaan het stramienblad is een extra stip geplaatst, zodat je leerlingen een richtpunt hebben als het blad een tweede keer wordt gebruikt.

 

Hoe werken met Veilig gespeld?

Kinderen kunnen zowel in duo’s als individueel werken met Veilig gespeld. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat?
In het artikel Werken met Veilig gespeld (Ingrid van Loosbroek) vind je nog meer informatie.

Download het artikel via MijnZwijsen

Je kunt het artikel ook vinden in Digiregie (voor Veilig leren lezen kim-gebruikers).

Lees ook het artikel ‘Hoe veilig spellen jouw leerlingen?’

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Lezen, Eerste leerjaar