Hoe veilig spellen jouw leerlingen?

De leerlijn spelling in Veilig leren lezen kim-versie

Werk jij in jouw klas met Veilig leren lezen kim-versie? Dan weet jij het vast als geen ander: in deze methode aanvankelijk lezen en taal is de leerlijn spelling sterk gekoppeld aan de leerlijn technisch lezen. Spelling versterkt immers de leesontwikkeling! Tijdens het spellen leren jouw leerlingen om elke klank actief om te zetten in een letter. Dat bevordert het inslijpen van sterke teken-klankkoppelingen.

De leerlijn spelling doorheen de kernen

De sterke koppeling tussen lezen en spellen is vanaf de start in Veilig leren lezen kim-versie aanwezig.

  • In kern start t.e.m. kern 6 gaat de leerlijn spelling gelijk op met de leerlijn technisch lezen. Een nieuwe letter staat steeds twee dagen centraal: op de eerste dag ligt het accent op het leren lezen van de letter; op de tweede dag krijgt het spellen van de letter de focus. Het stappenplan spelling vormt daarbij een goede ondersteuning.
  • Vanaf kern 7 lopen de leerlijnen spelling en technisch lezen niet meer volledig parallel, omdat niet alle leesdoelen van leerjaar 1 ook spellingdoelen zijn. De focus ligt bovendien niet meer op teken-klankkoppelingen, maar op woordtypen. Er komen nu woorden aan bod met medeklinkerclusters en spellingpatronen.

 

Veiligspellenleerlingen_Steunkaart_stappenplan-spelling

Rijk en veilig spellingaanbod

Binnen de leerlijn spelling van Veilig leren lezen kim-versie is gezorgd voor een gevarieerd aanbod en oefenen jouw leerlingen een letter of woordtype in zo veel mogelijk combinaties. Dat vertaalt zich ook in de rijke materialen: het aanbod van begeleid dictee, de Leerlingsoftware voor technisch lezen en spelling, de spellingbladen van het werkboekje en Veilig gespeld zijn perfect op elkaar afgestemd. Daardoor is het totale spellingaanbod optimaal, wat heel belangrijk is voor een goede automatisering.

Veiligspellenleerlingen_LKA_kern4dag4
Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kim-versie (kern 4, dag 4) woorddictee

Veiligspellenleerlingen_LKA woorddictee kern 8, dag 4
Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kim-versie (kern 8, dag 4) woorddictee

Veiligspellenleerlingen_werkboekje maan kern 8, dag 4, pagina 7
Werkboekje Veilig leren lezen kim-versie (kern 8, blz. 7)e

Werkboekje-Veilig-leren-lezen,-kern-4,-blz.-6Werkboekje Veilig leren lezen kim-versie, kern 4, blz. 6

 

Veilig gespeld

Binnen dit rijk spellingaanbod is Veilig gespeld zelfstandig verwerkingsmateriaal voor spelling. Met Veilig gespeld oefenen leerlingen het spellen van woorden en zinnen. Het boekje is bestemd voor zowel de maan- als de zonlijn en bevat tal van differentiatiemogelijkheden.


Veiliggespeldkern3
Veilig gespeld kim-versie, kern 3, blz. 1 & 2

Ga jij voortaan ook veilig aan de slag met spelling?

Op dagen met het accent op spelling:

  • is er een begeleid oefendictee, met feedback.
  • werken de leerlingen zelfstandig (bij voorkeur in tweetallen) met Veilig gespeld en in het werkboek met nieuwe en bekende leerstof.
  • wordt ook gelezen: de woorden en zinnen in het oefendictee, in Veilig gespeld en in Veilig & vlot.


Veiligspellenleerlingen_hakkenenplakkenstvll_p3.2.3.01-s

Lees ook het artikel: Aan de slag met Veilig gespeld.

 

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Taal, Spelling, Lezen, Eerste leerjaar