Aandacht voor meertaligheid met Studio taal

Gastblog door Chris Sterkens

Steeds meer kinderen brengen zelf een andere taal mee naar school. Geen reden om bang te zijn, integendeel. Met aandacht voor de meertaligheid in de klas biedt Studio taal voldoende ruimte om meertaligheid vrijblijvend te verwerken als onderdeel van je lessen.

Het ontstaan van de nik-nak boekjes

Ikzelf rolde in het thema van meertaligheid bij kinderen toen ik tien jaar geleden als vrijwilliger bij anderstalige gezinnen in Antwerpen ging voorlezen. Na redelijk wat jaren in de uitgeverswereld had ik besloten om meer tijd te maken voor een oud verlangen: iets doen met verhalen voor kinderen.

Iedereen weet dat (voor)lezen de taalvaardigheid ondersteunt en verrijkt. Bovendien wakkert leesplezier de interesse aan. Maar de ouders van de anderstalige gezinnen kenden onze taal te weinig en leerkrachten ondervonden dat hun kinderen extra ondersteuning voor het Nederlands konden gebruiken. Ouders willen graag dat hun kinderen het Nederlands goed beheersen. Maar helaas denken ze vaak dat hun eigen taal minderwaardig is, of dat deze het leren van het Nederlands in de weg zou staan. Zo voelen zij zich onbekwaam om hun kind te helpen in zijn taalontwikkeling. Soms gaan ze zelfs minder met hun kinderen praten.

Als een bliksemschicht schoot het me te binnen: ik maak kinderboekjes met andere talen naast het Nederlands, zodat ook anderstalige ouders zich comfortabel voelen met het voorlezen en tegelijk met het Nederlands in aanraking komen. En zo ontstond het idee voor de nik-nak boekjes.

Verbinding met Studio taal

Toen Uitgeverij Zwijsen mij vroeg of ik bij Studio taal advies wilde formuleren om aandacht te schenken aan meertaligheid en talensensibilisering, was ik opgetogen. Ja, dacht ik, Zwijsen neemt het voortouw!

Dit was een gedroomde opdracht voor mij, omdat ik er absoluut van overtuigd ben dat we dit moeten doen. Door meertaligheid een plaats te geven in de klas en deze competentie ten volle in te zetten, trek je meteen de leefwereld van alle leerlingen open. Iedereen voelt zicht betrokken en kan op zijn manier bijdragen. Respect krijgt een diepere betekenis, de klas groeit naar elkaar toe. Het Nederlands verbindt ons, maar geen enkele taal is ondergeschikt. Met Studio taal helpen we leerlingen dat te begrijpen.

Meertaligheid in het onderwijs

De voorbije jaren las ik veel over meertaligheid bij kinderen en zag ik de houding van het onderwijs steeds verder de goede kant opgaan. Vele onderzoeken bevestigen wat ook het advies ‘Meertaligheid als realiteit op school’ van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) zegt: ruimte voor thuistalen staat het leren van Nederlands niet in de weg. Meer nog: de competenties die kinderen hebben in hun eerste taal, ondersteunen de verwerving van elke nieuwe taal, dus ook van het Nederlands.

Het is van groot belang dat ouders hun kinderen een rijk taalaanbod geven in de taal die ze het best beheersen. Zo komt ieder kind met zijn persoonlijke bagage naar school. Leerkrachten hoeven al die talen niet te kennen, maar ze kunnen er wel nieuwsgierig naar zijn. Het gaat om de attitude. Daarmee geef je een superbelangrijk signaal naar de hele klas!

 
Gastblog door Chris Sterkens. Lees meer over de nik-nak boekjes op https://nik-nak.eu.

Chris Sterkens is de bedenker van de nik-nak boekjes. nik-nak boekjes zijn tweetalige voorleesboekjes waarin naast het Nederlands ook een andere taal voorkomt. Als voorstander van meertaligheid en diversiteit wil ze kinderen helpen opgroeien tot wereldburgers. De taalmethode Studio taal bevat enkele voorbeelden van de nik-nak boekjes om in te zetten in je taallessen. In deze gastblog vertelt Chris over de totstandkoming van de nik-nak boekjes en het belang van aandacht voor meertaligheid.

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Lager onderwijs, Studio taal & spelling, Taal, Lezen, Veilig verder lezen