Kies jij voor een handgeschreven leuk berichtje of een sms?

Computers, tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Daarmee stelt zich ook de vraag: is het zinvol om jouw leerlingen te leren schrijven? Natuurlijk! Het schrijven heeft niet alleen een ondersteunende functie bij het leren lezen en schrijven, maar bevordert ook de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie: elke letter heeft zijn eigen beweging en lettervorm.
Heb je als leerkracht al eens stilgestaan bij de manier waarop de schrijfletters in jouw schrijfmethode zijn gevormd?

De zoektocht naar het geschikte letterfont: belangrijk voor jouw leerlingen

De zoektocht naar een geschikt letterfont vraagt voor jou in het begin misschien de nodige aanpassing, maar de voordelen voor jouw leerlingen staan daarbij altijd voorop. Het is belangrijk dat ze de schrijfletters vanuit een natuurlijke beweging leren schrijven, op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun ontwikkeling.

Doordachte keuze voor een sober letterfont

Met de schrijfmethode ik pen! kim-versie leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en vooral goed leesbaar handschrift ontwikkelen. Het letterfont is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de basisschool: eenvoudig en logisch opgebouwd. Dat sluit perfect aan bij de psychomotorische ontwikkeling van leerlingen in het eerste leerjaar.

De letters zijn zo ontworpen, mede op basis van ervaringen in de praktijk, dat ze in een vloeiende, doorlopende beweging kunnen worden geschreven. Ze hebben geen of slechts een korte ophaal vanaf de onderlijn. Dat bevordert een vlotte verbinding van de letters in een woord.

zonikpen   


Duidelijke instructie en inzicht in de lettervorm

Bij het aanleren van het traject van de nieuwe schrijfletter, is de instructie erg belangrijk. Een korte, eenvoudige instructie van het lettertraject (schrijfrichting en schrijfvorm) maakt het voor de leerlingen duidelijk en haalbaar om de letters vlot te leren schrijven.

Hoe schrijf je de schrijfletter s?

 

Hoe schrijf je de schrijfletter a?

 

In ik pen! kim-versie volgen we voor het leren schrijven de lettervolgorde van Veilig leren lezen kim-versie. Bovendien zijn de letters verdeeld in lettervriendjes. Dat zijn schrijfletters die een gemeenschappelijk kenmerk hebben. Stapsgewijs groeien de lettervriendjes, waardoor de leerlingen meer inzicht krijgen in de opbouw van de lettervormen. Die ondersteuning vanuit de schrijfmethode geeft leerlingen de nodige houvast bij het zich eigen maken van de letters.

lettervriendjesIn ik pen! leerjaar 1 worden de lettervriendjes aangeboden in de volgorde van de letters van Veilig leren lezen kim-versie.

 

Ook eens proberen?

  • Schrijf de tweeklank uu op een blaadje, zoals je deze schrijfletter zelf aanleert of hebt leren schrijven.
  • Bekijk het letterfilmpje van ik pen! met de letter uu en vergelijk.
  • Schrijf jij ook gemakkelijk de letter uu of moet jij de beentjes tellen?

 

Hoe schrijf je de schrijfletter uu?

 

 

Kies jij voor een handgeschreven leuk berichtje in plaats van een sms?

Wakker bij jouw leerlingen ook het vuur aan om met schrijven aan de slag te gaan! Een zelfgeschreven berichtje is veel persoonlijker. Met de bijgevoegde oefenblaadjes uit het ik pen! oefenboekje voor het 1ste leerjaar kunnen ze meteen beginnen schrijven.

Extra oefenen: ga zelf aan de slag.Meer weten over ik pen!?

Bezoek de website

 

 

 

 

 

 

Categorieën: ik pen!, Schrijven, Eerste leerjaar