ik pen!

Schrijfmethode voor leerjaar 1 tot 4

Met ik pen! leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en vooral goed leesbaar handschrift ontwikkelen.

In het 1ste leerjaar leren kinderen een letter lezen en meteen ook schrijven. Eerst leggen ze zich toe op het leren vormen van individuele letters, maar al snel schrijven ze ook woorden en zinnen. Dat werkt enorm motiverend! In het 2de leerjaar leren kinderen de hoofdletters vormen. Die passen ze meteen toe in namen, plaatsnamen en zinnen. In het 3de en 4de leerjaar ligt de nadruk op het voortgezet schrijven: automatiseren en temposchrijven.

Het letterfont is eigen aan ik pen!: eenvoudig en logisch opgebouwd. Dit sluit perfect aan bij de psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Omdat een goede motoriek het schrijfproces bevordert, besteedt ik pen! blijvende aandacht aan een correcte potloodgreep, schrijfhouding en papierligging. Daarnaast bevat de methode een ruim aanbod aan differentiatieactiviteiten, zowel voor vlotte schrijvers als voor motorisch zwakkere leerlingen.

ik pen! sluit perfect aan bij Veilig leren lezen kim-versie.

In het 1ste leerjaar sluit ik pen! perfect aan bij de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie. De volgorde waarin de letters worden aangeboden loopt in deze methoden volledig parallel. Onderzoek toont immers aan dat de motorische activiteit van het schrijven het inslijpen van de letters bevordert. Zo maken je leerlingen meteen een stevige start.

ik pen! actueel

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen

Ga verder naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van ik pen!? Klik dan verder en ontdek onze schrijfmethode!

Visie