Leesvaardigheid versterken in je klas: hoe doe je dat?

Het is belangrijk dat je leerlingen hun technische leesvaardigheid ontwikkelen in nauwe samenhang met begrijpend lezen en leesplezier. Studio taal speelt daar volledig op in en zorgt ervoor dat elke leerling met plezier blijft lezen!

Sprietje dat is Studio
Veilig leesklimaat & veel leesplezier

Studio taal bouwt verder op de didactiek van lezen die is opgestart in Veilig leren lezen kim-versie. Ook zonder de basis van Veilig leren lezen kun je met Studio taal aan de slag. Uitgeverij Zwijsen blijft de leesspecialist bij uitstek, zodat jij als leerkracht de leerlingen het best kunt ondersteunen bij het lezen.

Tijdens de lessen technisch en vloeiend lezen van Studio taal is er aandacht voor alle aspecten van lezen: correct en vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip én leesplezier. De rijke context van de teksten en de aantrekkelijke materialen, zoals de Vloeiend & vlot-boekjes en bijbehorende software van de Leestrainer, brengen jouw lessen tot leven.

Met de Leestrainer van Studio taal kunnen je leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid oefenen op hun eigen niveau, in de klas én thuis. Benieuwd? Ontdek in dit filmpje hoe de Leestrainer werkt.

 

Extra leestijd

Voor technisch en vloeiend lezen voorziet Studio taal in leerjaar 2 tot en met 4 een basisles en een vervolgles per lesweek.

Aan het einde van de vervolgles kun je gemakkelijk extra leestijd voorzien voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben. Als leerkracht krijg je talloze tips voor leesbevordering: een vragenspel, een brievenbus met leestips, invullen van een leeslogboek ... Leerlingen worden voortdurend gestimuleerd om veel en graag te lezen.

Verschillen in leesvaardigheid

Met de ingebouwde differentiatie in Studio taal kan elke leerling op zijn eigen niveau aan de slag. De methode bestaat uit drie niveaus: intensief (aanpak 1), basis (aanpak 2) en verdiepend (aanpak 3).

Wel werken de leerlingen allemaal aan hetzelfde doel: zo blijven ze betrokken bij elkaars activiteiten en stimuleren ze elkaars taalontwikkeling.

Begrijpend en studerend lezen

Vanaf leerjaar 5 worden aparte lessen technisch lezen niet meer voorzien, omwille van de groeiende focus op begrijpend lezen. Naast begrijpend lezen is er in leerjaar 5 en 6 ook ruime aandacht voor studerend lezen.

Tijdens de lessen vormt de tekst steeds het uitgangspunt. Wat hebben de leerlingen nodig om de tekst echt te kunnen begrijpen? De leesstrategieën die voor de betreffende tekst van toepassing zijn, worden in de les ingezet. Dat gebeurt via modelen, voordoen, nadoen en toepassen. Er wordt gewerkt met authentieke teksten, afkomstig uit kinderboeken, internetbronnen, kranten, tijdschriften en informatieve boeken.

Breed evalueren

In de methode is er ruimte voor voldoende evaluatie. De software van Studio taal helpt je bij het observeren van je leerlingen: het geeft je een duidelijk overzicht van de resultaten en voortgang van je leerlingen. In het Dashboard zie je in één oogopslag de status van de doelen van je klas of zelfs per leerling. Voor de leerlingen die het nodig hebben is er in elk blok ook ruimte om te herhalen.

 

Studio-terinzagepakket

Nieuwsgierig naar Studio taal?

Vraag meteen je Studio inzagepakket op onze website aan en ontdek de materialen en bijhorende software.

Meer info over Studio taal

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Zwijsen, Lager onderwijs, Studio taal, Studio taal & spelling, Taal, Lezen, Studio spelling, Veilig verder lezen