Studio taal

Met Studio taal, de nieuwe taalmethode voor leerjaar 2 tot 6 breng je samen taal tot leven!

Met Studio taal krijgt élke leerling zin om taal te leren op zijn niveau. Studio taal formuleert de leerdoelen in duidelijke leerlingentaal. Zo gaan ze gemotiveerd en doelgericht aan de slag met een rijk aanbod aan teksten, leuke woordenschatverhalen, taalspelletjes … Leerplezier en leerresultaat vormen hierdoor de rode draad in Studio taal.

Elk kind taalvaardig: taallessen op 3 niveaus

Elke klas, elke leerling is anders. Studio taal biedt maximale leerkansen voor elk kind, met taallessen op 3 niveaus. Differentiatie wordt als middel gebruikt en niet als doel.

In Studio taal staat het 3-sporenbeleid daarom centraal.

Alle leerlingen werken rond hetzelfde doel (verbinding), maar volgens een andere aanpak: aanpak 1, 2 of 3.

De leerlingen van aanpak 1 ondervinden meer hulp en ondersteuning, terwijl de leerlingen van aanpak 3 aan de slag gaan met uitdagendere opdrachten.

De opdrachten in het leerwerkboek weerspiegelen de stappen in het taalontwikkelingsproces van de leerling.

Alle leerlingen werken op hun eigen niveau, maar mét aandacht voor klassikale instructie- en reflectiemomenten. Leerlingen blijven zo betrokken bij elkaars activiteiten en stimuleren elkaars taalontwikkeling.

De beste keuze voor je taalonderwijs

Studio taal is ontwikkeld vanuit een doorgaande leerlijn voor taal, met dezelfde didactiek als Veilig leren lezen.

Lezen, een belangrijke vaardigheid

Vlot & vloeiend lezen: met Studio taal werk je doelgericht aan het verhogen van leesvaardigheid. Leerlingen plezier laten beleven aan lezen is een uitdrukkelijke doelstelling.

Talen in jouw klas en om je heen

Studio taal biedt bruikbare suggesties om de betrokkenheid van je leerlingen te verhogen, door aandacht te hebben voor andere talen (talensensibilisering).

Studio taal ook digitaal

Studio taal voorziet oefensoftware op school en thuis.

Leerwerkboeken voor leerjaar 2 tot 6

Studio taal bundelt de leerstof in handige leerwerkboeken. Dat ondersteunt het leren leren en bevordert het zelfstandig werken (eigenaarschap).

Bekijk onze voorbeeldlessen

Bekijk alvast de voorbeeldlessen van Studio taal voor leerjaar 2, 3 en 4.

Voorbeeldlessen

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen