Aan de slag met Dag Jules! in het buitenland - Peru

Er vertrekken vanuit de afdeling Ergotherapie van de AP Hogeschool regelmatig studenten op stage naar goede doelen in Cusco, Peru. Zij gebruiken ter plekke verschillende materialen van Dag Jules!

Vanuit Uitgeverij Zwijsen waren we erg nieuwsgierig hoe zij die materialen in het buitenland inzetten. Louise en Erin liepen stage in Asociación ONG Añañau, een organisatie in Cusco die zich inzet voor kinderen in armoede. We kregen de kans om enkele vragen te stellen aan hen, maar ook aan Ellen Bosch, de Internationale coördinatrice van Añañau.

Waar zet Añañau zich als organisatie voor in?

Deze organisatie zorgt voor naschoolse opvang voor kinderen in armoede uit Casco, Peru. De ouders van deze kinderen komen oorspronkelijk uit de bergen en wonen nu in Casco, om er te werken in de toeristische sector. Ze spreken zelf geen Spaans, maar Quechua. Lezen en schrijven kunnen ze niet. De ouders moeten vaak tot erg laat werken daarom worden de kinderen bij Añañau opgevangen vlak na school vanaf 15u tot ca. 18.30u. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding, ze eten samen een avondmaal, ze poetsen er samen hun tanden en eindigen de avond met een leuke activiteit. Deze naschoolse opvang wordt gratis aangeboden. Wel wordt er van de ouders het nodige engagement verwacht: de kinderen op tijd brengen en zelf regelmatig deelnemen aan een ouderactiviteit. 

Wat is de taak van de studenten ergotherapie bij Añañau?

De studenten begeleiden de groep van 4- tot 8-jarigen bij het maken van hun huiswerk en zetten ook erg in op zelfredzaamheid van de kinderen. Ook krijgen ze een stageopdracht waarbij ze kinderen met een grote achterstand intensief één op één begeleiden. Louise en Erin spraken voor hun vertrek geen Spaans. Ter plekke kregen ze elke dag twee uur Spaanse les, zodat ze zich na een maand vlot konden behelpen.

Hoe wordt Jules bij Añañau ingezet?

Jules kreeg de naam Pepe en hij wordt vooral ingezet om de kinderen regels en orde bij te brengen. Alle regels van Pepe hangen aan de muur. Op deze manier kunnen ze snel overlopen worden met de groep. Ook allerlei stappenplannen om de zelfredzaamheid van de kinderen te verbeteren worden met behulp van Pepe aangebracht: handen wassen, toiletbezoek, tanden poetsen …

DagJules-in-Peru-1


Een ‘Pepe op een stokje’ wordt gebruikt in de kring. Wie het stokje met Pepe krijgt, mag vertellen. De kleine pop van Jules wordt op een hoge kast gezet. Zo houdt Pepe een oogje in het zeil. Wie houdt zich goed aan de regels en de afspraken?

In België wordt Dag Jules! gebruikt in de eerste kleuterklas, maar aangezien deze 4- tot 8-jarigen allemaal een Spaanse taalachterstand hebben, zijn de eenvoudige verhalen toch erg geschikt om te gebruiken. Ook wordt Pepe ingezet om de dagindeling te bespreken. In de kring hangen allerlei afbeeldingen van Jules, met een wasknijper wordt aangegeven met welke activiteit de kinderen gaan starten. 

 

DagJules-in-Peru

Hoe zijn de reacties van de Peruaanse kinderen op de Vlaamse Jules?

De kinderen zijn dol op Pepe en vragen vaak bij een activiteit of hij ook mee mag doen. Ze nemen gemakkelijk dingen aan van de pop in de rol van Pepe. Heel wat thema’s van de methode Dag Jules! zijn ook inzetbaar in Peru. Thema’s waarin kleuren en hoofdrol spelen, een bepaalde klascontext, diversiteit in de klas worden warm onthaald. Thema’s rond voeding, Sint en Piet … zijn minder van toepassing. Ook het traditionele gezin van mama, papa en kinderen klopt niet altijd, vaak is er weinig contact met papa. Hierdoor sluit de leefwereld van de kinderen niet altijd aan bij bepaalde thema’s of vertelplaten.

Hoe ervaarden de studenten zelf de leefwereld van de Peruaanse kinderen?

Kinderen worden heel gelovig opgevoed: voor het eten wordt gebeden en er wordt heel wat uitgetrokken om samen liedjes te zingen. De armoede was erg schrijnend. Een gezin leeft vaak samen in één kamer van betonnen muren. Ze slapen op betonnen banken. Buiten is er een centrale wasplaats voor verschillende gezinnen. Het toilet is een put in de grond. De ouders maken vaak lange dagen. De kinderen blijven dan heel de dag alleen thuis. Dankzij een organisatie zoals Añañau krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk, een lekker avondmaal en kunnen ze genieten van samen te spelen.

Dag-Jules-ookbuitenlandsekleurenkrijgenmetjules

 

Wil je graag meer weten over Asociación ONG Añañau of hen zelfs helpen?

Bezoek dan zeker hun website.

 

 

Categorieën: Dag Jules, Kleuteronderwijs