Is het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift nog belangrijk?

In De Standaard van 5 oktober 2020 verscheen een onderzoek over het handschrift: ‘Is de pen machtiger dan het toetsenbord?’

Volgens het onderzoek van De Standaard schrijven we nog behoorlijk vaak met de hand. Een reden te meer om ervoor te zorgen dat kinderen een goed leesbaar handschrift onder de knie krijgen.

In heel wat onderzoeken en artikels is te lezen dat het goed is om nog met de hand te schrijven. Maar waarom is dat juist een voordeel? En hoe motiveer je kinderen om iets wat in hun beleving minder uitdagend en leuk is, toch te gaan doen?

 

Wie schrijft die blijft … super voor het brein

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Ook op school worden ze meer en meer ingezet. Daarmee komt de vraag naar boven of het nog wel zinvol is om leerlingen in het basisonderwijs te leren schrijven. Zeker wel! Schrijven en lezen ondersteunen elkaar (zie ook het blogartikel Waarom leren lezen en meteen ook leren schrijven).

Het schrijven heeft niet alleen een ondersteunende functie bij het leren lezen en leren schrijven, maar bevordert ook de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie: elke letter heeft zijn eigen beweging en lettervorm. Volgens het Noorse onderzoek, geciteerd in De Standaard (5 oktober 2020), heeft schrijven een positieve impact op ons brein.

Hoe stimuleer je kinderen om tot een leesbaar handschrift te komen?

Wel, door ook bij schrijven het KISS-principe (Keep it Simple) te hanteren. Hou het sober en eenvoudig, zodat het haalbaar is voor elk kind. Wanneer kinderen zich enkel op de essentie hoeven te concentreren, komen ze vlot tot goed schrijfresultaat en ervaren ze snel schrijfplezier. Het letterfont van ik pen! is eenvoudig en logisch opgebouwd.

Kinderen moeten zich geen letterbeeld vol onnodige krullen eigen maken. De letters kunnen in een vloeiende doorlopende beweging worden geschreven, wat aansluit bij hun psychomotorische ontwikkeling. Zo komen ze snel tot een goed leesbaar handschrift. De hoofdletters worden aangeleerd volgens dezelfde visie als de kleine letters.

Ook bij het leren schrijven van de hoofdletters volgt ik pen! dezelfde systematische opbouw.

Lees hier meer over het verschil in tussen de gelijkvormige en niet-gelijkvormige hoofdletters van ik pen!

 

 

 

Bron: Is de pen machtiger dan het toetsenbord? (2020, 5 oktober). De Standaard. Geraadpleegd op 13 oktober 2020 via http://www.destandaard.be.

 

Categorieën: ik pen!, Schrijven