Page title

 

ikpen-leerjaar3-vliegen

Ken jij het verschil tussen gelijkvormige en niet-gelijkvormige hoofdletters?

In het tweede leerjaar staat het aanleren van de hoofdletters centraal. De gelijkvormige en niet-gelijkvormige hoofdletters vormen de basis van het leerproces. Met ik pen!, de schrijfmethode voor leerjaar 1 tot 4, leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en vooral goed leesbaar handschrift ontwikkelen.

Net zoals bij de kleine letters, is in ik pen! bewust gekozen voor sobere hoofdletters. Zo is het voor élk kind haalbaar om deze letters vlot en leesbaar te leren schrijven.

De hoofdletters zijn verdeeld in twee groepen:

  • de gelijkvormige hoofdletters
  • de niet-gelijkvormige hoofdletters

Wat zijn gelijkvormige hoofdletters?

In de schrijfmethode ik pen! starten de leerlingen in leerjaar 2 met het aanleren van de gelijkvormige hoofdletters. Dat zijn hoofdletters die qua vorm hetzelfde zijn als de kleine letter, alleen worden ze groter geschreven. De leerlingen moeten zich dus niet meer toeleggen op het inslijpen van de vorm, maar ze kunnen meteen hun aandacht vestigen op het schrijven van die letters tussen de liniatuur.

Voorbeeld-gelijkvormige-hoofdletter,-Schrijfboekje-2a---les-10

Voorbeeld gelijkvormige hoofdletter, Schrijfboekje 2a - les 10

 

Paginas-van-978955358618_ikpn_handleiding_lj2_bwKinderen worden zich bewust van het verschil tussen de kleine letters en de hoofdletters, omdat de methode er systematisch aandacht aan besteedt.

  • De gelijkvormige hoofdletters worden meteen tussen de liniatuur geschreven. Eerst de kleine schrijfletter en daarna de hoofdletter. Het verschil in grootte is voor de leerlingen dus heel duidelijk. Let er als leerkracht goed op dat kinderen de liniatuur voor de hoofdletter ook echt respecteren.
  • De kopieerbladen met liniaturen bieden kinderen extra ondersteuning bij het schrijven van de hoofdletters tussen de onderlijn en de bovenluslijn.
  • Elke les wordt afgesloten met een terugblik op het eigen schrijfproduct en schrijfproces. Soms ook in samenspraak met buurjongen/meisjes of de leerkracht. De best gelukte letter of het best gelukte woord wordt omcirkeld. Met de aandachtspunten in de handleiding word je attent gemaakt waar het fout kan gaan en hoe je kunt voorkomen dat leerlingen fouten gaan inslijpen.

 

Niet-gelijkvormige hoofdletters: systematische opbouw dankzij het stappenplan

Na de gelijkvormige hoofdletters, leren de leerlingen de niet-gelijkvormige hoofdletters schrijven. Die hoofdletters hebben een andere schrijfvorm dan de kleine letter. Daarom kiest ik pen! ervoor om bij die hoofdletters het lange stappenplan te volgen. Aan de hand van systematisch opgebouwde stappen wordt de nieuwe lettervorm van deze hoofdletters ingeslepen.

Voorbeeld-niet-gelijkvormige-hoofdletter-stappenplan,-Schrijfboekje-2a---les-25
Voorbeeld niet-gelijkvormige hoofdletter stappenplan, Schrijfboekje 2a - les 25  • Bij het schrijven in het kader kunnen de leerlingen zich volledig concentreren op de schrijfbeweging en op de lettervorm.
  • Daarna worden zowel de kleine schrijfletter als de hoofdletter tussen de aangegeven liniatuur geoefend.
  • Er wordt ook aandacht besteed aan de toepassing van de hoofdletters en de omzetting van lees-naar schrijfletters.

Paginas-van-978955358618_ikpn_handleiding_lj2_bw-2
Paginas-van-978955358618_ikpn_handleiding_lj2_bw-3


Zo biedt ik pen! de beste kansen aan jouw leerlingen om vaardige schrijvers te worden.